რინოფარინგიტი (ნაზოფარინგიტი)

პრეპარატები

1. ფლავამედი

საენციკლოპედიო სტატიები

მწვავე რესპირატორული დაავადებები acute respiratory disease

განმარტებები და ლექსიკონების პოსტები

  1. ნაზოფარინგიტი
  2. სასუნთქი გზების მწვავე კატარი 
  3. რინოფარინგიტი
  4. მწვავე სურდო ადრეული ასაკის ბავშვებში