კარდიოქირურგიული ოპერაციები

პრეპარატები

დისტრიბუტორებსა და მწარმოებლებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ დეტალური ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატების შესახებ. ელ-ფოსტა mpifarm@gmail.com :
ნანიპრუსი

კლინიკები და სპეციალისტები

სტატიები

განმარტებები

მეგობარი საიტები:1.http://prep.shenco.net/; 2. http://med.shenco.net/