ფარმაკოთერაპიული ენციკლოპედია (VI)

….

კრიზი ბლასტური

ციტოზარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრიზიბლასტური/

კრიზი ჰიპერტონული

ნანიპრუსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრიზიჰიპერტონული/

კრიზი ჰიპერტონული

სერმიონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრიზიჰიპერტონული-2/

კრიპტიტი

დოქსიპროქტი პლუსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრიპტიტი/

კრიპტოკოკოზი

დიფლუკანი, იტრანოლი, მიკოფლუ, ორუნგალი, ორუნიტი, პრეგნილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრიპტოკოკოზი-6/

კრუნჩხვები

ვალიუმი, რელანიუმი, ტოპამაქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვები-2/

კრუნჩხვები გენერალიზებული

დეპაკინი 300 ენტერიკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიგენერალიზებუ/

კრუნჩხვები გენერალიზებული მეორადი

ტოპამაქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვები-бѓ’бѓ

კრუნჩხვები პარციალური

გამალეფსინი, გამალეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიპარციალური/

კრუნჩხვები პარციალური (კეროვანი)

დეპაკინი 300 ენტერიკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიპარციალური/

კრუნჩხვები პარციალური ეპილეფსური

ტოპამაქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიპარციალურიეპ/

კრუნჩხვები ტონური

ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიტონური-2/

კრუნჩხვები ტონუსკლონური

ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიტონუსკლონური/

კრუნჩხვები ფებრილური ბავშვებში

დეპაკინი 300 ენტერიკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიფებრილურიბავ/

კრუნჩხვები ღამის

დეტრალექსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიღამის/

კრუნჩხვები წვივის კუნთების

ტროქსევაზინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუნჩხვებიწვივისკუნთებ/

კრუპი

სტრუმელ ტ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუპი-3/

კრუპი ცრუ

სპასკუპრელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კრუპიცრუ/

კუნთების ატროფიები

ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუნთებისატროფიები/

კუნთების დისტროფია

ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუნთებისდისტროფია/

კუნთების დისტროფიები

ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუნთებისდისტროფიები/

კუჭიდან სისხლდენა

გასეკი-20

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭიდანსისხლდენა/

კუჭის არეში წვის შეგრძნება

ტალციდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისარეშიწვისშეგრძნე/

კუჭის გადატვირთვის შეგრძნება

ტალციდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისგადატვირთვისშეგრძ/

კუჭის გაღიზიანება

გასეკი-20, ომეპრაზოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისგაღიზიანება/

კუჭის დაავადებები

აზიმაკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისდაავადებები/

კუჭის ლორწოვანი გარსის ანთება

ტალციდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისლორწოვანიგარსის-2/

კუჭის ლორწოვანი გარსის ანთება

ტარტეფედრენ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისლორწოვანიგარსის/

კუჭის მჟავიანობა

გასეკი-20

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისმჟავიანობა/

კუჭის რეზექცია

კრეონი, მეზიმ ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისრეზექცია/

კუჭის წვენის ასპირაცია

კვამატელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისწვენისასპირაცია/

კუჭის წვენის ჭარბი მჟავიანობა

მანტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისწვენისჭარბიმჟავი/

კუჭის წყლული

ფამოსანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისწყლული/

კუჭის წყლული (პედიატრიაში)

ფოსფალუგელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისწყლულიპედიატრიაშ/

კუჭის წყლულოვანი დაავადება

მანტი, პარიეტი, რანისანი, სოლკოსერილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭისწყლულოვანიდაავადე/

კუჭნაწლავის გზები

ესპუმისანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისგზები/

კუჭნაწლავის ინფექციები

მეზიმ ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისინფექციები/

კუჭნაწლავის სპაზმი

დოქტორ ტაისის შვედური მწარე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისსპაზმი/

კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებები ბავშვებში

კარმივატიკუმი ბებინოსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისტრაქტისდაა/

კუჭნაწლავის ტრაქტის ინფექციები

მესპორინი, მეტრონიდაზოლი, რაციოცეფი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისტრაქტისინფ/

კუჭნაწლავის ტრაქტის ორგანოების ინფექციები

მოქსივიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისტრაქტისორგ/

კუჭნაწლავის ტრაქტის ფუნქციის დარღვევა

ტალციდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისტრაქტისფუნ/

კუჭნაწლავის ტრაქტში აირების დაგროვება

დისფლატილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისტრაქტშიაირ/

კუჭნაწლავის ფუნქციური დაავადებები

ნოვო-პასიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭნაწლავისფუნქციური/

კუჭქვეშა ჯირკვლის გარე სეკრეციის უკმარისობა

პანკრეატინი, ფესტალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭქვეშაჯირკვლისგარე/

კუჭქვეშა ჯირკვლის დაავადებები

ბრიაკონელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭქვეშაჯირკვლისდაავად/

კუჭქვეშა ჯირკვლის ეგზოკრინული ფუნქციის უკმარისობა

პანზინორმი ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭქვეშაჯირკვლისეგზოკრ/

კუჭქვეშა ჯირკვლის საჭმლის მომნელებელი ფუნქცია

ხოლაგოგუმი F

http://www.medgeo.net/2011/04/16/კუჭქვეშაჯირკვლისსაჭმლი/

ლაბილურობა ემოციური

ფეზამი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაბილურობაემოციური/

ლაბირინთისმიერი დარღვევები

სტუგერონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაბირინთისმიერიდარღვევ/

ლაბირინთოპათია

ფეზამი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაბირინთოპათია-2/

ლაბირინთული დარღვევები

ცინარიზინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაბირინთულიდარღვევები/

ლაზეროკოაგულაცია ბადურას

ტროპიკამიდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაზეროკოაგულაციაბადურა/

ლაიმას დაავადება

აზითრომიცინი, აზიმაკი, ბიოტრაქსონი, მეგიონი, პეო, სუმამედი, ტერცეფი, ჰოკონციდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაიმასდაავადება/

ლაიმას დისემინირებული ბორელიოზი

როცეფინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაიმასდისემინირებულიბო/

ლაიმის დაავადება

ზინატი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაიმისდაავადება/

ლამბლიოზი

კლიონი, ტიბერალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლამბლიოზი-4/

ლამბლიოზი

ფლაჟილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლამბლიოზი-3/

ლარინგიტი

ამბროსანი, ბიოპაროქსი, ბრიაკონელი, ბრონქო-მუნალი, დეკატილენი, დოქტორ ტაისი სალბის ექსტრაქტი, ეფიზოლი, ვილპრაფენი, ინჰალიპტი, ლარიპრონტი, სეპტოლეტე, სუპრიმა-ბრონქო, ტარტეფედრენ ნ, ცეპასმელი, ჰორმელ სნ, ჰუსტელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლარინგიტი-3/

ლარინგიტი (ამოსახველებლად)

აპის-ჰომაკორდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლარინგიტიამოსახველებლა/

ლარინგიტი ლექტორთა

სუპრიმა-ბრონქო, დოქტორ მომი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლარინგიტილექტორთა/

ლაქტაცია

დოსტონექსი, ნორკოლუტი, ფეროპლექსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლაქტაცია-5/

ლეგასთენია

ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეგასთენია-2/

ლეგიონეროზი

ერითრომიცინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეგიონეროზი/

ლევოთიროქსინის უტილიზაცია

ლევოთიროქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლევოთიროქსინისუტილიზაც/

ლეიკემია

დიპროსპანი, ვეპეზიდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკემია/

ლეიკოზი

ეტოპოზიდი, მედროლი, მილურიტი, პოლკორტოლონი, როფერონი, სოლუ-მედროლი, ფარმორუბიცინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოზი-4/

ლეიკოზი ლიმფობლასტური

ადრიაბლასტინი, რასტოცინი, ციტოზარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოზილიმფობლასტური/

ლეიკოზი მიელობლასტური

ადრიაბლასტინი, რასტოცინი, ციტოზარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოზიმიელობლასტური/

ლეიკოზი მწვავე

მეტოტრექსატი, მეტოტრექსატი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოზიმწვავე-2/

ლეიკოპენია

რიბოქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოპენია-2/

ლეიკოფერეზი

გელოფუზინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიკოფერეზი-2/

ლეიშმანიოზი ვისცერული

გლუკანტიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიშმანიოზივისცერული/

ლეიშმანიოზი კანის

გლუკანტიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეიშმანიოზიკანის/

ლეფლერის სინდრომი

მედროლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლეფლერისსინდრომი/

ლიბიდოს დაქვეითება

ანდროლი, დოსტონექსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიბიდოსდაქვეითება/

ლიმფადენიტი

ვილპრაფენი, ლინკოცინი, ფასტუმ გელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფადენიტი-4/

ლიმფანგიტი

ფასტუმ გელი, ვილპრაფენი, ბარიიოდელი, ლიმფომიოზოტ ნ, ლიმფომიოზოტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფანგიტი-2/

ლიმფატიური შეშუპებები

ლიმფომიოზოტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფატიურიშეშუპებები/

ლიმფოგრანულომა ვენერიული

ვილპრაფენი, სეპტრინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფოგრანულომავენერიულ/

ლიმფოგრანულომატოზი

ადრიაბლასტინი, ეტოპოზიდი, ვეპეზიდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფოგრანულომატოზი-5/

ლიმფოიდური ლეიკემია

ვინბლასტინ რიხტერი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფოიდურილეიკემია/

ლიმფოლეიკოზი

პრედნიზოლონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფოლეიკოზი-3/

ლიმფომა

მედროლი, სოლუ-მედროლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფომა-4/

ლიმფომა ავთვისებიანი

რასტოცინი, ფარმორუბიცინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფომაავთვისებიანი/

ლიმფომა არახოჯკინის

ადრიაბლასტინი, ვინბლასტინ რიხტერი, ციტოზარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფომაარახოჯკინის/

ლიმფომა კანის ,,Tუჯრედოვანი

ინტრონ A, როფერონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფომაკანის-t-უჯრედოვა/

ლიმფომა ხოჯკინის

ვინბლასტინ რიხტერი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფომახოჯკინის/

ლიმფოსარკომა

მეტოტრექსატი, მილურიტი, პოლკორტოლონი, პრედნიზოლონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფოსარკომა-6/

ლიმფური დინების დარღვევა ფუნქციური გენეზის

ფლებოდია 605

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფურიდინებისდარღვევა/

ლიმფური კვანძების გადიდება

ლიმფომიოზოტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფურიკვანძების-бѓ’бѓђбѓ

ლიმფური შეშუპება

ვობენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიმფურიშეშუპება-2/

ლინზა კონტაქტური

აქტოვეგინი, თვალის გელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლინზაკონტაქტური/

ლიპომები

სანდოსტატინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიპომები/

ლისტერიოზი

ბაქტოქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლისტერიოზი-7/

ლიქენი

ვირუდინი, ვიტამინი E სლოვაკოფარმა, კლოტრიმაზოლი, ლორინდენი, ლორინდენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენი-3/

ლიქენი ბრტყელი

ფლუცინარი, ფლუცინარი N, ფლუცინარი გელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიბრტყელი/

ლიქენი ბრტყელი, ეროზიული ფორმა

ხოლისალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიბრტყელიეროზიული/

ლიქენი ვარდისფერი

ფლუცინარი N

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენივარდისფერი/

ლიქენი ლოკალიზებული ფრჩხილებზე

ფლუცინარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენილოკალიზებულიფრჩხ/

ლიქენი მრავალფეროვანი

ბიფონაზოლის კრემი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიმრავალფეროვანი/

ლიქენი ქატოსებრი

მიკოსპორი, ტერფიზილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიქატოსებრი/

ლიქენი შემოსარტყვლითი

აპის-ჰომაკორდი, ნეომადანტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიშემოსარტყვლითი/

ლიქენი წითელი ბრტყელი

დერმოვეიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლიქენიწითელიბრტყელი/

ლორწოვან გარსზე (სტომატოლოგ.)ოპერაცია

ულტრაკაინი D-S ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლორწოვანგარსზესტომატო/

ლორწოვანი გარსი

მუკოზა კომპოზიტუმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლორწოვანიგარსი-8/

ლორწოვანი გარსის დაავადებები

ვიტამინი A+D3 , ჰორმელ სნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლორწოვანიგარსისდაავადე/

ლორწოვანი გარსის დაავადებები ქრონიკული

ფსორინოჰელ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლორწოვანიგარსის-бѓ

ლორწოვანი გარსის შეშუპება

ნაზოვინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლორწოვანიგარსისშეშუპებ/

ლუმბაგო

დიპროსპანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლუმბაგო-6/

ლუმბაგო

დოქტორ ტაისი რევმა კრემი ინტენსივი, ნეურალგო-რეუმ-ინელი, ფასტუმ გელი, ფინალგონი, ფლექსო ამპულა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ლუმბაგო-5/

მაგნიუმის უკმარისობა

მაგნე- B6

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მაგნიუმისუკმარისობა/

მადის დაკარგვა

ჰეპელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მადისდაკარგვა/

მაკროანგიოპათიები დიაბეტური

დიცინონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მაკროანგიოპათიებიდიაბე/

მალაბსორბციის სინდრომი

დიპროსპანი, ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მალაბსორბციისსინდრომი-3/

მალათაშუა დისკების დაავადება

კოლოცინტის-ჰომაკორდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მალათაშუადისკებისდაავა/

მალარია

დელაგილი, პლაქველინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მალარია-7/

მალთაშუა დისკების დაავადებები

ტრაუმელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მალთაშუადისკებისდაავად/

მანია

რისპოლეპტი, ჰალოპერიდოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მანია-3/

მანიაკალურდეპრესიული მდგომარეობა

ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მანიაკალურდეპრესიულიმდ/

მანიაკალური მდგომარეობა

მერლიტი, მოდიტენი დეპო

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მანიაკალურიმდგომარეობა/

მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა

ნიტრომინტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მარცხენაპარკუჭისმწვავე/

მასაჟი

დოქტორ ტაისი რევმა კრემი ინტენსივი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასაჟი-3/

მასტალგია

დანოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტალგია-2/

მასტიტები

ექინაცია კომპოზიტუმ სნ, პიოლიზინი, ერითრომიცინი, ლინკოცინი, სუპერო, ტრაუმელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტიტები/

მასტოდინია

ნორკოლუტი, ოვარიუმ კომპოზიტუმი, პლანცეტა კომპოზიტუმი, პროჟესტოჟელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტოდინია-5/

მასტოიდიტი

სუპერო

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტოიდიტი-5/

მასტოპათია

პრიმულოტ-ნორი, პროჟესტოჟელი, ფლოგენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტოპათია-3/

მასტოპათია ფიბროზული კისტოზური

უროჟესტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მასტოპათიაფიბროზულიკის/

მგლურა

ფსორინოჰელ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მგლურა/

მგლურა დისკოიდური

დიპროსპანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მგლურადისკოიდური/

მდგომარეობა სეპტიკური

ერითრომიცინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მდგომარეობასეპტიკური/

მელანომა

როფერონი, ჰიდრეა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მელანომა-8/

მელანომა ავთვისებიანი

ინტრონ A, კარბოპლატინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მელანომაავთვისებიანი/

მელანქოლია ინვოლუციური

მელიპრამინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მელანქოლიაინვოლუციური/

მენდელსონის სინდრომი

ზანტაკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენდელსონისსინდრომი-3/

მენეჯერის სინდრომი

ნოვო-პასიტი, სომნა-რიცი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენეჯერისსინდრომი-2/

მენიერის დაავადება

ბეტასეკი, დრამინა, ვაზობრალი, ვიმპოცეტინი, კოხლეო-ვესტიბულური დარღვევები, ნოოფენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენიერისდაავადება-3/

მენიერის სინდრომი

კონტემნოლი, ფეზამი, ცინარიზინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენიერისსინდრომი/

მენინგიტი

ამიკინი, ამპისულცილინი, ბიოტაქსიმი, ბიოტრაქსონი, ბიოტუმი, ბიოფუროქსიმიდი, ზინაცეფი, კლაფორანი, მეგიონი, მესპორინი, მეტრონიდაზოლი, მოქსივიტი, რაციოცეფი, როცეფინი, სუპერო, ტერცეფი, ცეფობილი, ცეფტრიაქსონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენინგიტი-4/

მენინგიტი ბაქტერიული

გამაქსონი, პეო

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენინგიტიბაქტერიული/

მენინგიტი კრიპტოკოკური

იტრანოლი, მიკოფლუ, ორუნგალი, ორუნიტი, ფუნგოლონი, როვამიცინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენინგიტიკრიპტოკოკური/

მენინგიტი ტუბერკულოზური

მედროლი, სოლუ-მედროლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენინგიტიტუბერკულოზური/

მენისკის დაზიანება

ფასტუმ გელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენისკისდაზიანება/

მენოპაუზა

ნიკოშპანი, პროვერა, ანავენოლი, მირენა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენოპაუზა-4/

მენორაგია

ოვარიუმ კომპოზიტუმი, ორგამეტრილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენორაგია-3/

მენსტრუალური დარღვევები

პრიმულოტ-ნორი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიდარღვევები/

მენსტრუალური ციკლი

ტემპანგინოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლი-4/

მენსტრუალური ციკლი (ტკივილები)

ადვილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლიტკივ/

მენსტრუალური ციკლი ინდუცირებული

უროჟესტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლიინდუც/

მენსტრუალური ციკლი სპონტანური

უროჟესტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლისპონტ/

მენსტრუალური ციკლის გადავადება

ორგამეტრილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლისგადა/

მენსტრუალური ციკლის დარღვევა

უროჟესტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლისდარღ/

მენსტრუალური ციკლის ფუნქციური დარღვევა

ჰორმელ სნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუალურიციკლისფუნქ/

მენსტრუაცია

გევადალი, ორგამეტრილი, სიმპალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენსტრუაცია-9/

მენჯის ღრუს დაავადებები

ავექსონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენჯისღრუსდაავადებები/

მენჯის ღრუს ჩირქოვანი დაავადებები

მეტრონიდაზოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მენჯისღრუსჩირქოვანიდა/

მეტეორიზმი

ალმაგელი, გასტრიკუმელი, დიარჰელ L, ენზიმტალი, ესპუმისანი, მეზიმ ფორტე, მეზიმ ფორტე, ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი, ტრიმედატი, ჰეპელი, ჰილაკ-ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეტეორიზმი-10/

მეტეორიზმი ბავშვებში

კარმივატიკუმი ბებინოსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეტეორიზმიბავშვებში/

მეტრომენორაგიების თერაპია

დიცინონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეტრომენორაგიებისთერაპ/

მეტრორაგია

ანავენოლი, ორგამეტრილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეტრორაგია-3/

მეტყველების სიმწირე

რისპოლეპტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეტყველებისსიმწირე/

მეჭეჭები

სოლკოდერმი, ფსორინოჰელ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეჭეჭები-2/

მეჭეჭები ქუსლის არის

სოლკოდერმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეჭეჭებიქუსლისარის/

მეხსიერების დარღვევა

ტრენტალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეხსიერებისდარღვევა-2/

მეხსიერების დაქვეითება

ნოოტროპ პირაცეტამი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეხსიერებისდაქვეითება/

მეხსიერების დაქვეითება ხანდაზმულებში

ლუცეტამი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მეხსიერებისდაქვეითება/

მიალგია

ანალგოსი, გევადალი, კეტოროლი, ფასტუმ გელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიალგია-4/

მიალგია გამოწვეული ზედმეტი დაძაბვით

ფინალგონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიალგიაგამოწვეულიზედმე/

მიალგიები

დიკლაკი, სპასკუპრელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიალგიები/

მიდრიაზი

მიდრიაცილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიდრიაზი-4/

მიელოგრაფია

ულტრავიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელოგრაფია-3/

მიელოლეიკოზი

ინტრონ A, მილურიტი, პრედნიზოლონი, ჰიდრეა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელოლეიკოზი-2/

მიელოლეიკოზი ქრონიკული

როფერონი, ციტოზარი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელოლეიკოზიქრონიკული/

მიელომა

ინტრონ A

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელომა-2/

მიელომური დაავადება

როფერონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელომურიდაავადება-5/

მიელოპროლიფერაციული დაავადება

როფერონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიელოპროლიფერაციულიდაა/

მიკოზები

ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზები-2/

მიკოზები თვალის

ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებითვალის/

მიკოზები თითებშუა

კუტის კომპოზიტუმ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებითითებშუა/

მიკოზები კანის

ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებიკანის/

მიკოზები პირის ღრუს

ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებიპირისღრუს/

მიკოზები სისტემური

იტრანოლი, ორუნგალი, ორუნიტი, ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებისისტემური/

მიკოზები ტროპიკული

იტრანოლი, ორუნგალი, ორუნიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზებიტროპიკული/

მიკოზი თავის თმიანი ნაწილის

ლამიზილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზითავისთმიანინაწი/

მიკოზი სოკოსებრი

მეტოტრექსატი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზისოკოსებრი/

მიკოზი ტერფების

დიფლუკანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკოზიტერფების/

მიკროალბუმინურია

კაპოტენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკროალბუმინურია/

მიკრობები

მირამისტინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკრობები-2/

მიკროორგანიზმები, მგრძნობიარე ნიტროქსოლინის მიმართ ( 5-ნოკის აღწერიდან)

5-ნოკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკროორგანიზმებიმგრძნო/

მიკროსპორია

ტერფიზილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკროსპორია-2/

მიკროცირკულაციის თერაპია

კურანტილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკროცირკულაციისთერაპი/

მიკროცირკულაციის მოშლა

ტანაკანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიკროცირკულაციისმოშლა/

მინერალების უკმარისობა

უნიკაპი M, უნიკაპი T

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მინერალებისუკმარისობა/

მინისებრ სხეულზეოპერაცია

ტროპიკამიდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მინისებრსხეულზეოპერაცი/

მიოგელოზები

სპასკუპრელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოგელოზები/

მიოზი

პილოკარპინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოზი-2/

მიოზიტი

დოქტორ ტაისი რევმა კრემი ინტენსივი, კენალოგი, ნაკლოფენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოზიტი-3/

მიოკადიუმის ინფარქტი

სოლკოსერილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკადიუმისინფარქტი/

მიოკარდიოდისტროფია

რიბოქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიოდისტროფია-2/

მიოკარდის აგზნება

კორდარონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდისაგზნება/

მიოკარდიტი

რიბოქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიტი-2/

მიოკარდიტი ინფექციურტოქსიკური

კრალონინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიტიინფექციურტოქ/

მიოკარდიუმის ინფარქტი

აცებ ლოკოსი, დოპამინი სოლვეი, ეგილოკი, ეგილოკი რეტარდი, ვაზოკარდინი, ვანფარინი ნიკომედი, ვობენზიმი, თრომბასპირინი, კაპოტენი, კორვიტოლი, მოლსიდომინი, ნიტრომინტი, პანანგინი, რიბოქსინი, სიმგალი, სინკუმარინი, ფლოგენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიუმისინფარქტი-2/

მიოკარდიუმის ინფარქტი Q კბილის გარეშე

ფრაქსიპარინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიუმისინფარქტი-q-/

მიოკარდიუმის ინფარქტი მწვავე

კორდანუმი, ნეოტონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიუმისინფარქტიმწ/

მიოკარდიუმის იშემია

ნეოტონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიუმისიშემია/

მიოკარდიუმის იშემიური დაავადება

აპრესა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკარდიუმისიშემიურიდა/

მიოკლონუსეპილეფსია

დეპაკინი 300 ენტერიკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოკლონუსეპილეფსია-2/

მიომა საშვილოსნოს

უროჟესტანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიომასაშვილოსნოს/

მიომეტრიტი

გინეკოჰელ-ნ, მეტრო-ადნექს-ინელი, ოვარიუმ კომპოზიტუმი, ჰორმელ სნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიომეტრიტი-2/

მიომეტრიუმის შეკუმშვის აქტივობა

პარტუსისტენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიომეტრიუმისშეკუმშვის/

მიოპათია

ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მიოპათია-2/

მონოართრიტი

რეოპირინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მონოართრიტი-2/

მონონუკლეოზი ინფექციური

ექინაცია კომპოზიტუმ სნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მონონუკლეოზიინფექციური/

მოტეხილობა

კეტოროლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოტეხილობა/

მოტეხილობა ძვლების

კალციუმ D3 ნიკომედი ფორტე, ტრაუმელ ს

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოტეხილობაძვლების/

მოტეხილობები

ვიკალცინი, ვობენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოტეხილობები-2/

მოტეხილობები

ფლოგენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოტეხილობები/

მოუსვენრობა

ვალერიანა ჰელი, ვალიუმი, ვალოკორდინი, ლექტოსანი, მერლიტი, ნოოფენი, ნოოფენი, სომნა-რიცი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოუსვენრობა-2/

მოყინვები

არგოსულფანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოყინვები/

მოწამვლა მძიმე ლითონის მარილებით

თიოტრაციდი 600

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოწამვლამძიმელითონის/

მოწამვლა ნარკოტიკული საშუალებებით

ნალოქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მოწამვლანარკოტიკულისაშ/

მჟავეობა მომატებული

ომეპრაზოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მჟავეობამომატებული/

მსხვილი ნაწლავის დაავადებები

სმექტა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მსხვილინაწლავისდაავადე/

მსხვილი ნაწლავის ფუნქციური დაზიანება

ფოსფალუგელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მსხვილინაწლავისფუნქციუ/

მუკოგინგივური ოპერაციები

ულტრაკაინი D-S ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუკოგინგივურიოპერაციებ/

მუკოვისციდოზი

ამბროსანი, კრეონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუკოვისციდოზი-6/

მუკოციტოზი

ურსოსანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუკოციტოზი/

მუნი

სპრეგალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუნი-7/

მუცლის ღრუს ინფექციები

მეგიონი, მესპორინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუცლისღრუსინფექციები/

მუცლის ღრუს სპაზმები

დუსპატილინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუცლისღრუსსპაზმები/

მუცლის ჩირქოვანი დაავადებები

მეტრონიდაზოლი, ლითიუმელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მუცლისჩირქოვანიდაავადე/

მღელვარება

ადაპტოლი, ნოოფენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მღელვარება/

მყესების გაგლეჯა

ფლოგენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მყესებისგაგლეჯა-2/

მყესების დაჭიმვა

ფლოგენზიმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მყესებისდაჭიმვა/

მშობიარობა

პოლიჟინაქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მშობიარობა-12/

მშობიარობა ნაადრევი

გინიპრალი, პარტუსისტენი, გინიპრალი, ვალიუმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მშობიარობანაადრევი/

მშობიარობის შემდგომი ტკივილები

კეტანოვი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მშობიარობისშემდგომიტკი/

მშრალი თვალი

V-ტეარსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მშრალითვალი/

მწეველთა ბრონქიტი

სუპრიმა-ბრონქო

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მწეველთაბრონქიტი/

მწერების ნაკბენები

დიპროსპანი, ანტისოლი, აპის-ჰომაკორდი, დოქტორ ტაისი არნიკას მალამო, დოქტორ ტაისი გულყვითელას მალამო, დოქტორ ტაისის შვედური მწარე, პოლკორტოლონი, ულგანოლი, ფსილო-ბალზამი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მწერებისნაკბენები/

მხარბეჭის სინდრომი

მიაკალციკი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მხარბეჭისსინდრომი/

მხედველობის ნერვის ნევრიტი

დექსამეტაზონი, მედროლი, სოლუ-მედროლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/მხედველობისნერვის-бѓњбѓ

ნარკოზი

პრიპოფოლი ფრეზენიუსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნარკოზი-4/

ნარკომანია

მერლიტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნარკომანია-4/

ნატრიუმის შეკავება

დიაკარბი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნატრიუმისშეკავება/

ნაღვლის ბუშტის ანთება

ცეფტრიაქსონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისანთება/

ნაღვლის ბუშტის ენტეროგენული დაავადებები

ჰილაკ-ფორტე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისენტეროგენ/

ნაღვლის ბუშტის ინფექციები

მესპორინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისინფექციებ/

ნაღვლის ბუშტის სადინრების დაზიანებები

ჰეპელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისსადინრები/

ნაღვლის ბუშტის სადინრების ფუნქციონალური დარღვევები

ხოლაგოგუმი F

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისѓЎбѓђбѓ

ნაღვლის ბუშტის ფუნქციონალური დარღვევები

ხოლაგოგუმი F

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისბუშტისფუნქციონა/

ნაღვლის სეკრეცია

ოდესტონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლისსეკრეცია/

ნაღვლკენჭოვანი დაავადება

დიარჰელ L

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლკენჭოვანიდაავადებ/

ნაღვლმდენი

დოქტორ ტაისის შვედური მწარე

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღვლმდენი-3/

ნაღრძობები

დოქტორ ტაისის ვენენ გელი, კეტოროლი, ტემპანგინოლი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაღრძობები/

ნაყოფის შემობრუნება

გინიპრალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაყოფისშემობრუნება-2/

ნაწლავების ლორწოვანი გარსის ანთება

ტარტეფედრენ ნ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაწლავებისლორწოვანიგარ/

ნაწლავების ფუნქციის დარღვევა

დუსპატილინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაწლავებისფუნქციისდარღ/

ნაწლავური დისფუნქცია

ბიფიდუმბაქტერინი მშრალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაწლავურიდისფუნქცია/

ნაწოლები

არგოსულფანი, აქტოვეგინი (მეორდება?, პიოლიზინი, სოლკოსერილი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნაწოლები/

ნახეთქები უკანა ტანის მიდამოს

ულტრაპროქტი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნახეთქებიუკანატანისმი/

ნახველი

ბრომჰექსინი, დოქტორ ტაისი ანისის ზეთი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნახველი-4/

ნახველი (გაძნელებული ევაკუაცია)

ბრონქიკუმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნახველიგაძნელებულიევა/

ნახველის ევაკუაცია

ლაზოლვანი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნახველისევაკუაცია/

ნახშირწყლების ცვლის პროცესი

კოკარბოქსილაზა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნახშირწყლებისცვლისპროც/

ნევრალგია

ანალგოსი, ბარალგინი, გალიუმ-ჰეელ ნ, გამათერმი, გევადალი, დოქტორ ტაისი რევმა კრემი ინტენსივი, კარბამაზეპინი, ნეომადანტანი, ნეურობექსი, ნუროფენი, პლანცეტა კომპოზიტუმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგია-5/

ნევრალგია გენუინური

ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიაგენუინური/

ნევრალგია გლოსოფარინგეალური

კარბამაზეპინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიაგლოსოფარინგეა/

ნევრალგია გლოსოფარინგეული

ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიაგლოსოფარინგეუ/

ნევრალგია ინტერკოსტალური

კოლოცინტის-ჰომაკორდი, ნეურალგო-რეუმ-ინელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიაინტერკოსტალურ/

ნევრალგია მძღოლთა

კოლოცინტის-ჰომაკორდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიამძღოლთა/

ნევრალგია მხარკისრის

ნეურორუბინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიამხარკისრის/

ნევრალგია სამწვერა ნერვის

კარბამაზეპინი, ნეურორუბინი, რეოპირინი, ტეგრეტოლი, ტიზერცინი, ფინლეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიასამწვერანერვი/

ნევრალგია სამწვერა ნერვის, ესენციური

გამალეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიასამწვერა-бѓњбѓ

ნევრალგია საჯდომი ნერვის

კოლოცინტის-ჰომაკორდი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიასაჯდომინერვის/

ნევრალგია, ესენციური გლოსოფარინგეალური

გამალეფსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიაესენციურიგლო/

ნევრალგიები

ადვილი, ბრიაკონელი, დიკლაკი, ენგისტოლ ნ, ენგისტოლი, კოლოცინტის-ჰომაკორდი, ნეურალგო-რეუმ-ინელი, ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიები/

ნევრალგიური პროცესები ხერხემალში?

დისკუს კომპოზიტუმი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიურიპროცესებიხე/

ნევრალგიური ტკივილები

სიმპალი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრალგიურიტკივილები/

ნევრასთენია

ნოვო-პასიტი, ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრასთენია-9/

ნევრასთენია სექსუალური

გრანდაქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრასთენიასექსუალური/

ნევრასთენიები

ვიტამინი E სლოვაკოფარმა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრასთენიები/

ნევრასთენული მდგომარეობები

ვალერიანა ჰელი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრასთენულიმდგომარეობ/

ნევრასთენური სიმდრომი

გერიმაქსი ჟენშენით

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრასთენურისიმდრომი/

ნევრიტები

ნეურორუბინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრიტები/

ნევრიტები პერიფერიული

კოკარბოქსილაზა

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრიტებიპერიფერიული/

ნევრიტი

ნეურობექსი, ფინალგონი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევრიტი-3/

ნევროზები

ადაპტოლი, ვალიუმი, კოგიტიუმი, კორვალოლი, პლანცეტა კომპოზიტუმი, რელიუმი, გრანდაქსინი, მეზიმ ფორტე, ქსანაქსი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევროზები-2/

ნევროზი კლიმაქტერული

გრანდაქსინი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევროზიკლიმაქტერული/

ნევროზული მდგომარეობა

ნოოფენი

http://www.medgeo.net/2011/04/16/ნევროზულიმდგომარეობა/