მკურნალობა უცხოეთში


preparatebiლაქტოვაგი
laqtovagi
klinikebi da specialistebi

…………….
statiebi
qalis sasqeso sistema (nor.anatomia)
saSvilosno (funqc. anatomia, fiziologia )
sakvercxeebi
saSo
……
saSvilosno (histologia, citologia)
sakvercxeebi
saSo
…..
saSvilosno (paTologiebi, kvelevis meTodebi)
sakvercxeebi
saSo
….
vaginiti (kolpiti)
vulviti
gonorea
ooforiti
salpingiti
ganmartebebi

………..

Comments are closed.

nostalgia

დარგობრივი საიტები

vaka