ადენოზინტრიფოსფატაზა

არჩილ შენგელია. ჰისტოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011

ადენოზინტრიფოსფატაზა – ფერმენტი, რომელიც წარმოადგენს ადენოზინტრიფოსფორმჟავას (ატფ) ჰიდროლიზის კატალიზატორს. ჰიდროლიზის დროს, ადენოზინტრიფოსფატაზას სწყდება ფოსფორმჟავას ნაწილი და წარმოქმნება ადენოზინდიფოსფორისა (ადფ) და ფოსფორის მჟავები. ატფ-ს გახლეჩვის შედეგად გამოთავისუფლდება ენერგია, რომელსაც  ორგანიზმი სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ფუნქციის განხორციელებისთვის იყენებს.

Share this...Share on Facebook
Facebook