აქსოდენდრული სინაპსი

არჩილ შენგელია. ჰისტოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011

აქსოდენდრული სინაპსი synapsis axodendritica (ბერძნ: synapsis – შეერთება + axon – ღერძი + dendron – ხე) – სინაპსი, რომელშიც აქსონი უერთდება ნეირონის დენდრონულ მორჩს. .

Share this...Share on Facebook
Facebook