სექსოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი

________________________________________

..