ონანოფობია

სექსოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი

ონანოფობია – ონანიზმის მავნე შედეგების აკვიატებული შიში.

___________________________________________

 ….