ანოსკოპია

ანოსკოპია – გამოკვლევა, რომელიც ტარდება სპეციალური ხელსაწყოს (ანოსკოპის) საშუალებით; იგი ექიმს ანუსის არეში ნახეთქის, ფისტულის ან ჰემოროიდალური კვანძების ნახვის საშუალებას აძლევს.

განმარტებითი ლექსიკონი