ანტიკეტოგენი

განმარტებითი ლექსიკონი

ანტიკეტოგენი – აგენტი,რომელიც ხელს უშლის ადამიანის ორგანიზმში კეტონების წარმოქმნას.