აზოტურია

განმარტებითი ლექსიკონი

აზოტურია – შარდში აზოტშემცველი ნაერთების (განსაკუთრებით,შარდოვანას) ანომალურად მაღალი კონცენტრაციის არსებობა.

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish