აუტოლიზი

განმარტებითი ლექსიკონი

აუტოლიზი – ქსოვილების და უჯრედების დაშლა საკუთარი ფერმენტების ზემოქმედებით.