გენიტო-

განმარტებითი ლექსიკონი

გენიტო- – თავსართი, რომელიც რეპროდუქციულ ორგანოებზე მიუთითებს.მაგალითად, გენიტოპლასტიკა – რეპროდუქციული ორგანოების პლასტიკური აღდგენა.

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish