პრეპარატები (II)

….

ლერკამენი 10
ლერონი
ლესკოლ XL
ლექსოტანი
ლიბექსინი
ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
ლივ – ანგინი
ლივაროლი
ლივოლაიტი
ლიზიგამა
ლიზინოკორ H
ლიზინოკორი
ლიზინოპრილი ლეკი პლუსი
ლიზიჰექსალი
ლიზლი
ლიზლი SR
ლიზობაქტი
ლიკაცინი ავერსი
ლიმფომიოზოტი
ლიმფომიოზოტი ნ
ლინდინეტი 20
ლინდინეტი 30
ლინექს ფორტე
ლინექსი ეუბიოტიკი
ლიოტონი 1000 გელი
ლიპრიმარი
ლირიკა
ლოდიგრელი
ლოდოზი
ლოზამინი პლუსი
ლოზაპი
ლოზაპი პლიუსი
ლოკრენი
ლომპასარი
ლოპედიუმი
ლოპრესორი
ლორატადინი
ლორობენი სპრეი
ლორობენი ხსნარი
ლოსარ-დენკი 100
ლოსარ-დენკი 50
ლოსირამი
ლოტეგრა
ლუფფა
ლუცეტამი
ლუცეტამი amp
მაალოქსი
მაბტერა რიტუქსიმაბი
მაგენოლი
მაგიტრონი
მაგიტრონი ტაბლეტ
მაგიტუსი
მაგნე B6
მაგნე ბალანსი პლუსი
მაგნეროტი
მაგნეს დენკი 150
მაგნიუმ ბ6
მადოპარი
მაილენი
მაკმირორ კომპლექსი
მაკმირორი
მაკროგოლი
მანინილი 5 მგ
მარიმერ უნიდოზი
მარიმერი
მატიტელას ბალახი
მებერიქსი პერორალური სუსპენზია
მებერიქსი ტაბლეტები
მეგადინი
მეგადინი პრონატალი
მეგავიტ კარდიო
მეგავიტ პრენატალი
მეგავიტ ჟენშენი
მეგლუკონი
მედეზოლი
მედინოსტი
მეზიმ ფორტე
მეზიმ ფორტე 10000
მეთილერგობრევინი
მეთილურაცილი
მეთილურაცილი
მეთფორმინ – დენკი 500
მეთფორმინ დენკი 850
მელბეკი
მელბეკი ფორტე
მელონი
მელოფლამი
მელსიკამი
მელსიკამი ფორტე
მემორტაბი 100მლ სიროფი
მემორტაბი N
მეპრილი
მეპრილი 2mg
მეპრილი 3mg
მერექსი
მეტადოქსილი
მეტეოსპაზმილი
მეტოპროლოლი
მეტოტრექსატი ებევე
მეტოტრექსატი ებევე
მეტრისოლი
მეტსილი წვეთები
მეტფოგამა 500
მეტფოგამა 850
მეტფოგამმა 1000
მექსიბათი
მექსიბათი
მიაკალციკი
მიაკალციკი
მიგ 400
მიგრალგინი
მიდოკალმი
მიდოკალმი
მიკო პლუსი
მიკოზოლი
მიკომაქსი
მიკოსისტი
მიკოტრანი
მიკოფლუ
მიკროზერი
მიკროოყნა
მიკროოყნა
მილგამა 100მგ
მილგამა ხსნარი
მილგამა მონო 300
მილდროქსინი
მირატი
მიროლუტი
მიროპრისტონი
მირსერა
მიტანგა
მიფორტიკი
მოდიპინი
მოდიპინი 10mg
მოლდი
მონტევიზინი
მონტოფი
მონურალი
მოქსინი
მრავალძარღვას ფოთოლი
მულტი ტაბს კლასიკი
მულტი-ტაბს ბეიბი
მულტი-ტაბს იმუნო პლუსი
მულტი-ტაბს იმუნო ქიდსი
მულტი-ტაბს ქიდსი კალციუმი
მულტი-ტაბს აქტივი
მულტი-ტაბსი – ინტელო ქიდსი ომეგა – 3
მულტი-ტაბსი პერინატალი
მულტი-ტაბსი B-კომპლექსი
მულტი-ტაბსი მენეჯერი
მულტი-ტაბსი ჯუნიორი
მულტი-ტაბსი ბავშვებისათვის
მუსიტროლი
მუსიტროლი ტაბ
მუსკოფლექსი ი/მ
მუსკოფლექსი კაფსულები
მუცინუმი
მუხის ქერქი
ნაზივინი ნაზალური სპრეი
ნაზივინი წვეთები
ნაკომი
ნასობეკი
ნატრიუმის ქლორიდი
ნატურკაფს კოენზიმი Q10
ნაფლოქსი
ნაქსოჯინი
ნებილეტი
ნებუსალი
ნეგოს ყვავილი (უკვდავა)
ნევიგრამონი
ნევროზალი
ნეიპოგენი
ნეირომიდინი-ავერსი
ნეოპრაზოლი
ნეოტონი
ნერვოჰელ ნ
ნერმო
ნერმო პლუსი
ნეროქს-B
ნეულასტიმი
ნეურექსანი
ნეუროვიტი
ნეფაზანი
ნიდოლი 100მგ პაკეტი
ნიდოლი გელი
ნიდოლი ტაბლეტი
ნიკოშპანი
ნიმელიდი
ნიმესილი
ნისტატინი
ნიტიფორი
ნიტრესი
ნიტრომინტი
ნიტროფუნგინი
ნიტროფუნგინი ნეო
ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
ნიფედიპინი
ნიფედიპინი
ნოვინეტი
ნოვოკაინი
ნოვოკაინი 0,5%
ნოვო-პასიტი
ნოვო-პასიტი ხსნარი
ნოლიპრელ არგინინი
ნოლიპრელ ფორტე არგინინი
ნონბლონ H
ნონბლონი
ნოოტროპ პირაცეტამი
ნოოფენი-ავერსი
ნორკოლუტი
ნორმოდიპინი
ნორმოკიდი
ნორმოჯინი
ნორპრესდონი
ნორპრესდონი სუსპენ
ნოფუნგი
ნო-შპა
ნო-შპა ფორტე
ნო-შპალგინი
ნუკლეო ც.მ.პ. ფორტე
ნუროპლექს ფორტე
ნუროფენ ფორტე
ნუროფენი საბავშვო
ნუროფენი
ნუროფენი საბავშვო
ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი
ოდნატრონი
ოვიტრელი
ოკულოჰელი
ოლზაპი
ოლიკარდ რეტარდი
ოლიკარდ რეტარდი 40 მგ
ოლფენ გელი
ომაკორი
ომარონი
ომეზი კაფსულები
ომეზოლი
ომეპრაზოლი
ომეპრაზოლი
ომეპრაზოლი
ოპერილი
ოპერილი პე
ოპტიმალი
ორკბილას ბალახი
ორლიპი
ორნილი
ორნისიდი
ორნისიდი ვაგინალური ტაბლეტები
ორნისიდი ფორტე
ორონატი (გრანული)