პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ზ)

….

ზადაქსინი

ზალაინი კრემი

ზალაინი სუპოზიტორია

ზამიკანი

ზანტაკი

ზებოლი-50

ზელდოქსი

ზელოქსიმ ფორტე

ზელოქსიმი ი/მ საინექციო ამპულა

ზესპირა 10მგ

ზესპირა 4მგ

ზესპირა 5გ

ზეტამაქს რეტარდი

ზიმაქსი სუსპენზია

ზიმაქსი ტაბლეტები

ზიმოპლექსი

ზიმოქსი

ზინატი

ზინაცეფი

ზინგოსინი+ომეგა-3

ზიტმაკი

ზიტრომედი

ზო-20®

ზოდაკი

ზოდაკი

ზოდაკი

ზოვირაქსი

ზოვირაქსი

ზოკარდისი 30 მგ

ზოკარდისი 7,5 მგ

ზოლოფტი

ზომეტა

ზოფრანი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..