პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ი)

….

იბუპრენი

იბუპროფენ დენკი 400

იდეოსი

იზოპტინი

იზოპტინი ტაბ

იზოფრა

იმიგრანი

იმოვანი

იმუდონი

იმუვიტი

იმუნალ პლუსი

იმუნალი

იმუნალი

იმუნო-რიცი

ინდაპამიდი

ინდაპამიდი ლეკი

ინდაფონი

ინდაფონი ® რეტარდი

ინესტომი

ინობეკი რეტარდი

ინოკლიმი®

ინტალი ინჰალატორი

ინფანრიქს ჰექსა

ინფეზოლი® 100

ინფეზოლი® 40

ინფლუციდი

იოდის 5% სპირტიანი ხსნარი

იოდომარინი® 100

იოდომარინი® 200

იომოგი

იორდასალამის (პიონის) ნაყენი

იორილ 10

იოქსი

ირდა

ირუქსოლ-მონო

ისმიჟენი

იტასპორი ავერსი

იუმექსი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..