პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (კ)

….

კავინტონი

კავინტონი tab

კავინტონი ფორტე

კაინოსტატი

კალგელი

კალიმინი 60 H

კალიუმ-ნორმინი

კალიფსოლი

კალპოლი

კალუმიდი

კალცი დე-დენკი

კალციმაგი

კალცინორმ – D3

კალცინორმ – D3

კალციტრონი

კალციუმი ბანანის გემოთი

კალციუმი ხენდროს გემოთი

კალციუმის გლუკონატი ამპ

კალციუმის გლუკონატი ტაბ

კალციუმფოლინატი-ებევე

კამაგრა

კამაგრა 50mg

კამელინი M1

კამელინი M2

კამელინი M3

კამელინი M4

კამელინფლუ

კამელოტი®

კამისტადი

კანამიცინის სულფატი

კანდიბენე

კანდიბენე

კაპტი

კაპტოპრილ დენკი 25

კაპტოპრილი

კაპტოპრილი+ჰქთ დენკი 50/25 ⁄

კარბამაზეპინი

კარბოპლატინი ებევე

კარბოპლატინ-ტევა

კარდილოპინი

კარდიო ფორსი

კარდირატი

კარდოგრელი®

კარვედიგამა

კარვედილოლი ლეკი

კარნიდოზი

კატაბალახას ფესვები და ფესურები

კატაფასტი

კაფრა

კერატოსტილი

კეტამო

კეტზი

კეტილეპტი®

კეტო-გელი

კეტოკონაზოლი

კეტონალ დუო

კეტონალი ® სუპოზიტორია

კეტონალი უნო

კეტონალი® გელი

კეტონალი® კეტონალი® ფორტე

კეტონალი® რეტარდი

კეტონალი® საინექციო სხნარი

კეტოროლი

კეტოსპრეი

კეტოტიფენი

კეტოტიფენი

კვადიმაქსი

კვადიმაქსი ტაბლეტები

კვადრიპინი

კვადრიცა

კვადრიცა H

კვადრიცა H მიტე

კვადრიცა H ფორტე

კვამატელი

კვამატელი მინი

კვინვაქსემი ინჯ

კიდავიტსი

კიდოფენი

კილოკილერი

კინეტიკონი

კლამოქსი BID

კლარითრომიცინი

კლარიციდი 250 მგ

კლარიციდი 500 მგ

კლაფორანი

კლაციდი

კლაციდი ი.ვ

კლაციდი სრ

კლაციდი ტაბ

კლექსანი

კლიმაკტ-ჰელი®

კლიმალანინი

კლიმაქტოპლანი K

კლიმაქტო-რიცი

კლიონ დ 100

კლიონი

კლოპიგამა®

კლოპიდოგრელი 1A ფარმა

კლოპიდონი

კლოპიქსოლ დეპო

კლოპიქსოლ-აკუფაზი®

კლოპიქსოლი®

კლოტრი-დენკი 1% კრემი

კლოტრიმაზოლი

კო დიროტონი®

კოგნიციდი

კო-დიოვანი

კო-ვალტანი

კოზამინ პლუსი

კოთხუჯის ფესვები

კო-ირდა

კოკარბოქსილაზა

კოკლავი

კოკლავი ტაბლეტები

კოლდრექს ბრონქო

კოლდრექს მაქს გრიპი

კოლდრექს ჯუნიორი ჰოთდრინქი

კოლდრექს ჰოტრემი ლიმნის არომატით

კოლდრექს ჰოტრემი შავი მოცხარის არომატით

კოლდრექსი

კოლინი

კონვულსოფინი

კონვურატი

კონტრიკალი 10 000

კონტროლოკი

კონტროლოკი

კორაქსანი

კორდარონი

კორვალნატის წვეთები

კორვატონი

კორვიტოლი®

კორინფარი

კორინფარი რეტარდი

კორინფარი უნო

კორნევიტი

კორონალი

კორონალი

კორონისი

კორსიზი

კორტოპი®

კრაზანას ბალახი

კრაინონი

კრალონინ ტროპფენი

კრალონინი

კრეზამი 25000

კულმუხოს ფესვები და ფესურები

კუნელის ნაყოფი

კურანტილი® N25

კურიოზინ გელი

კურიოზინი ხსნარი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..