პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ნ)

….

ნაზივინი ნაზალური სპრეი
ნაზივინი წვეთები
ნაკომი
ნასობეკი
ნატრიუმის ქლორიდი
ნატურკაფს კოენზიმი Q10
ნაფლოქსი
ნაქსოჯინი
ნებილეტი®
ნებუსალი
ნეგოს ყვავილი (უკვდავა)
ნევიგრამონი
ნევროზალი
ნეიპოგენი
ნეირომიდინი-ავერსი
ნეოპრაზოლი
ნეოტონი
ნერვოჰელ ნ
ნერმო
ნერმო პლუსი
ნეროქს-B
ნეულასტიმი
ნეურექსანი
ნეუროვიტი
ნეფაზანი
ნიდოლი 100მგ პაკეტი
ნიდოლი გელი
ნიდოლი ტაბლეტი
ნიკოშპანი
ნიმელიდი
ნიმესილი®
ნისტატინი
ნიტიფორი
ნიტრესი
ნიტრომინტი®
ნიტროფუნგინი
ნიტროფუნგინი ნეო
ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
ნიფედიპინი
ნიფედიპინი
ნოვინეტი
ნოვოკაინი
ნოვოკაინი 0,5%
ნოვო-პასიტი
ნოვო-პასიტი ხსნარი
ნოლიპრელ არგინინი
ნოლიპრელ ფორტე არგინინი
ნონბლონ H
ნონბლონი
ნოოტროპ პირაცეტამი
ნოოფენი-ავერსი
ნორკოლუტი
ნორმოდიპინი
ნორმოკიდი®
ნორმოჯინი
ნორპრესდონი
ნორპრესდონი სუსპენ
ნოფუნგი®
ნო-შპა
ნო-შპა ფორტე
ნო-შპალგინი
ნუკლეო ც.მ.პ. ფორტე
ნუროპლექს ფორტე
ნუროფენ ფორტე
ნუროფენი საბავშვო
ნუროფენი®
ნუროფენი® საბავშვო
ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..