პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (რ)

….

რადომიტი
რადოფენი
რაზილესი
რანიტიდინი
რატენალი
რატოსანი
რაუნატინი
რაციოცეფი-ავერსი
რეგულონი
რევმავეკი
რევმავეკი ემულგელი 1%
რეზალუტ® პრო
რეკორმონი
რელანტანი
რელპაქსი
რენალოფი®
რენელ ნ
რეპაგლინიდ ლეკი
რეტაბოლილი
რეტარპენი
რეფორტანი® N
რეფორტანი® N პლუსი
რეფურილი
რექსეტინი
რიბოქსინი
რიგევიდონი
რიგევიდონი 21+7
რივანოლის 0,1% ხსნარი
რივოტრილი
რინგერის ხსნარი
რინოფლუიმუცილი
რისპოლუქსი
რიტმონორმი®
როვამიცინი
როკალტროლი
რომიკლარი 125 მგ
რომიკლარი 250 მგ ტაბ
რომიკლარი 250 მგ ფხვნილი
რომიკლარი 500მგ ტაბ
როფერონი
როქსიბელი
როქსითრომიცინი
როქსითრომიცინი ლეკი
როქსიტასი ავერსი
როქსიცეფი
როქსიჰექსალი
როცეფინი
რულიდი

 

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..