პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ს)

….

საბალ-ჰომაკორდი
საინექციო წყალი
სალბესანი
სალბის ფოთოლი
სალბუტამოლი
სალბუტამოლი
სალოვერი
სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი
სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი 1000მლ
სანდიმუნ ნეორალი
სანდოსტატინ ლარი
სანდოსტატინი
სებივო
სედანატი
სედარექსი
სედონიკი
სეკნილი
სეკროლი 30 მგ
სეკროლი საბავშვო სიროფი
სელის თესლი
სელსეპტი
სეპტოგალი
სეპტრინი
სერეტიდი დისკუსი
სერმიონი®
სერპენს უნო
სერტიკანი
სიდერალ ფორტე
სიკაპროტექტი
სილტეგრა 100
სიმეპარი
სიმვაგამა
სიმვაგამა
სიმვაგამა
სიმვასტატინი
სიმინდის ულვაში
სიმპათილი®
სიმულექტი
სინამაქის ფოთოლი
სინაფი
სინაფლანი
სინეკოდი
სინკუმარი
სინომარინი
სინტე
სინტეფორტი
სინტომიცინი
სინუფორტე ®
სიორალი რეტარდი
სიოფორი® 1000
სიოფორი® 500
სიოფორი® 850
სირდალუდი
სლიმერი
სნუპი
სოლვეკაინი
სოლიანი
სოლკოდერმი
სოლკოსერილი
სოლკოსერილი დენტალური ადჰეზიური პასტა
სოლკოსერილი თვალის გელი
სომაზინა
სომაზინა
სომნა-რიცი
სომნა-რიცი® ფორტე
სომნოლი
სომნოპოლი
სორელი
სორელი
სოფრადექსი
სპაზმექსი
სპაზმომენი
სპაზმოპრივ ფორტე
სპაზმოტეკი
სპასკუპრელ ს
სპასკუპრელი
სპასკუპრელი
სპერექსი
სპერექსი კაფსულა
სპერმოტრენდი®
სპიგელონი
სპირონოლაქტონი
სპორტვისი TM
სპრეგალი
სტაზექსი
სტატიკორი-ავერსი
სტეპტენბაქტი
სტიმულოტონი®
სტოპექსი
სტრეპსილს® პლუსი
სტრეპსილსი®
სტრეპტომიცინი
სტრეპტოციდი ხსნადი
სტრიქსი®
სტუგერონი
სუარონი
სუარონი პაკეტ
სუპრაბათი
სუპრაბათი ტაბ
სუპრასტინი®
სუპრასტინი® ტაბლეტები
სუტრილ-ნეო

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..