პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ტ)

….

ტავანიკი
ტავეგილი
ტავეგილი
ტაილოლფენ ჰოტი
ტაიქოლდი®
ტაიქოლდი® კაფს
ტაიქოლდი® პაკეტ
ტაიქოლდი® პაკეტ
ტაკროლიმუს ლეკი
ტალიზი
ტალიტონი®
ტამიფლუ
ტამოქსიფენ ებევე
ტამსოლი
ტანტუმ ვერდე
ტანტუმ როზა
ტარდი
ტარივიდი
ტარკა
ტარტეფედრელ ნ
ტარცევა
ტასიგნა
ტაქსოტერი
ტებანტინი
ტელფასტი
ტერაფლუ
ტერაფლუ
ტერაფლუ ბრო
ტერაფლუ ლარი
ტერაფლუ ლარი
ტერბიზილი
ტერბიზილი კრემი
ტერბონილი 1% კრემი
ტერბონილი კანის სპრეი 1%
ტერბონილი ტაბლეტები
ტერიქსი 10მგ
ტერიქსი 5მგ
ტერჟინანი
ტერფალინი
ტეტრაციკლინი
ტექსამენი
ტექსამენი – ლ
ტიმოლოლ-პოსი
ტიოქტაციდი® 600 T ტიოქტაციდი® 600 HR
ტობრასტილი
ტოკოვიდ სუპრაბიო
ტონზილოტრენი
ტოპეფსილი
ტოპრა
ტორაგამა 10 მგ
ტორაგამა 200 მგ
ტორაგამა 5მგ
ტორვიტინი
ტორნამი
ტოტემა®
ტრაიკორი
ტრანესტატი
ტრაუმელ® ს
ტრენტალი
ტრენტალი 400
ტრიაქსონი ი/ვ
ტრიაქსონი ი/მ
ტრიაქსონი ი/მ 1გ
ტრიმეკორი®
ტრიმეკორი® MR
ტრიმეტაბოლი
ტრიმოლ მაქსი
ტრიმოლი
ტრი-რეგოლი
ტრიტაცე 10 მგ
ტრიტაცე 2.5 მგ
ტრიტაცე 5 მგ
ტრიტაცე კომპ
ტრიტტიკო
ტრუქსალი
ტულიპი®
ტულოზინი®

 

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..