პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ფ)

….

ფალიმინტი®
ფამვირი
ფარმატექსი®
ფარმატექსი®
ფარმატექსი®
ფარსმანდუკის ბალახი
ფარცეფი
ფასტუმ® გელი
ფაქტორი დერმიკო
ფემაპლექსი
ფემარა
ფემოლი
ფენაზეპამი
ფენისტილი
ფენისტილი პენცივირი
ფენისტილი® ნიუ
ფენკაროლი
ფენტანილი
ფერიმაქსი ი/მ
ფერიმაქსი ორალური ხსნარი
ფერიმაქსი სიროფი
ფერმენტალი
ფერმენტინი
ფეროვიტ ფორტე
ფეროვიტი
ფეროტონი
ფერო-ფოლგამა
ფერუმ ლეკი
ფერუმ ლეკი
ფესამოლი
ფესტალი
ფიგურინი
ფიგურონატი
ფიზიონორმი – წითელი A
ფიზიოტენზი
ფიზიოტენზი 0,4 მგ
ფლავამედი®
ფლავამედი® შუშხუნა ტაბლეტები
ფლავამედი® ხსნარი
ფლაჟილი
ფლატონი
ფლებილი
ფლებოდია® 600
ფლექსოდონ A
ფლიქსონაზი
ფლიქსოტიდი
ფლოქსანი
ფლოქსანი 200 მგ საინექციო ხსნ
ფლოქსანი 400 მგ ტაბ
ფლუანქსოლი
ფლუანქსოლი
ფლუარიქსი
ფლუდისოფტი®
ფლუდიტეკი
ფლუდიტეკი
ფლუიმუცილი
ფლუიფორტი® სიროფი
ფლუკონაზოლი
ფლუკორალი
ფლუმედი კაფსულა
ფლუნოლი
ფლუტინექსი
ფოკუსინი
ფოლრექსი კრემი
ფორსეფი 1 გ
ფორტუმი
ფრაქსიპარინი
ფტოროკორტი
ფუნგოდერმი
ფუნისტატინი
ფურამაგი ავერსი
ფურაცილინის 0,02% ხსნარი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..