პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ვ)

….

ვაგილაქტი

ვაზოსერკი

ვაზოსერკი BID

ვაზოსერკი ფორტე

ვალერიანაჰელი

ვალიუმი როშე

ვალტანი

ვალტრექსი

ვანკომიცინ-ტევა

ვანსეარი

ვარდკაჭაჭას ბალახი

ველაქსინი®

ვენლაგამა რეტარდი

ვენლაგამა რეტარდი

ვენო – რიცი®

ვენორუტონ გელი

ვენტოლინი

ვერაპამილი

ვერმოქსი

ვეროგალიდი ერ 240მგ

ვეროშპირონი

ვერტიგოჰელი

ვერტიგოჰელი

ვესანოიდი

ვესელ დუე F

ვიაგრა

ვიბროცილი

ვიბურკოლი ნ

ვიკაზიდი

ვინბლასტინ რიხტერი

ვინერი

ვინორელბინი ებევე

ვინპოცეტინი

ვირისტერფას ფოთოლი

ვიტ-B-დენკი

ვიტა-G

ვიტაკომი

ვიტამაქსი

ვიტამინი C

ვიტამინი E

ვიტამინი E

ვიტამინი E

ვიტაპროსტი ® ფორტე

ვიუსიდი

ვოლტარენ ემულგელი

ვოლტარენი

ვოლტარენი

ვოლტარენი

ვოლტარენი რაპიდი

ვოლტარენი რეტარდი

 

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..