უკუტრანსკრიპტაზა

არჩილ შენგელია. გენეტიკის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011

უკუტრანსკრიპტაზა  – ფერმენტი, რომელიც აკატალიზებს დნმი-ის სინთეზს რნმ–ის მატრიცაზე.

საავტორო უფლებები!