პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ქ)

….

ქაფურის მალამო
ქაცვის ზეთი
ქიმორალ ფორტე
ქოლენატი (გრანული)
ქოლერონი
ქონდროქსიდი
ქრისტესისხლას ბალახი
ქსალაკომი
ქსელოდა
ქსენიკალი
ქსეფოკამი
ქსეფოკამი რაპიდი
ქსილოიალი
ქსიმელინი 0.5 მგ/მლ ცხვირის წვეთები
ქსიმელინი 1მგ/მლ ცხვირის წვეთები
ქსოლარი