პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ც)

….

ცაცხვის ყვავილი
ცებრა
ცელ® ტ
ცელებრექსი
ცელემინ 5-S პლუსი
ცელემინი ნეფრო 7%
ცენიპრესი
ცენტროვიტი
ცერაქსონი
ცერაქსონი
ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ
ცერვარიქსი
ცეტეკი
ცეტირიზინი
ცეტროტიდი
ცეფავორა
ცეფაზოლინი
ცეფალექსინი
ცეფანორმი®
ცეფბათი
ცეფეკონი ® D
ცეფეკონი ® D
ცეფეკონი ® D
ცეფლოქსი-ავერსი
ცეფოტაქსიმ სანდოზი
ცეფტა
ცეფტრიაქსონი
ცეფტრიქსი
ციბორი 2500
ციბორი 3500
ციკატრიდინი
ციკლოსპორინ ჰექსალი
ცინაბსინი
ცინკიტი
ცინკოროტი
ციპზი-500
ციპრალექსი
ციპრო
ციპროფლოქსაცინი
ცისპლატინ ებევე
ციტაჰექსალი
ციტოლესი
ციტომაქსი
ციტრამონი-პ
Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..