პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (ჰ)

….

ჰავრიქსი
ჰალიქსოლი® სიროფი
ჰალოპერიდოლი
ჰალოპერიდოლი დეკანოატი
ჰალოპერიდოლი ფორტე
ჰარტილი®
ჰარტილი®-დ
ჰარტმანის ხსნარი
ჰევერტ პულმო
ჰევერტ სინუსიტისი
ჰელიმონი
ჰელმიზოლი
ჰელმინტოქსი®
ჰელმინტოქსი®
ჰემომიცინი
ჰეპადაიტი
ჰეპათრომბინ H
ჰეპათრომბინი
ჰეპარ კომპოზიტუმ ნ
ჰეპარინის მალამო
ჰეპასოლ-ნეო
ჰეპატო – რიცი
ჰეპატოლაკი
ჰეპელი®
ჰეპოლამი
ჰეპტრალი
ჰერბექსი
ჰერბექსი
ჰერბექსი
ჰერც ასს – 1 A ფარმა
ჰერცეპტინი
ჰექსალიზი
ჰექსასპრეი
ჰექსიკონი
ჰიდროვიტი
ჰიდროკორტიზონ რიხტერი
ჰიდროკორტიზონი
ჰიდროკორტიზონი
ჰიდროკორტიზონი-პოსი
ჰიპოთიაზიდი
ჰიუმერი
ჰორმელ სნ
ჰუსტელი

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..