აქტიური ნივთიერებები (I)

პოსტი მზადდება

 1. აბაკავირი (Abacavir)
 2. აბციკსიმაბი (Abciximab)
 3. ადამეთიონინი (Ademetionine)
 4. ადაპალენი (Adapalene)
 5. ადენოზინის ფოსფატი (Adenosine phosphate)
 6. ადიფენინი (Adiphenine)
 7. აზაპენტაცენი (Azapentacene)
 8. აზატიოპრინი (Azathioprine)
 9. აზელაინის მჟავა (Azelaic acid)
 10. აზელასტინი (Azelastine)
 11. აზიტრომიცინი (Azithromycin)
 12. აზტრეონამი (Aztreonam)
 13. აკარბოზა (Acarbose)
 14. ალანინი (Alanine)
 15. ალბენდაზოლი (Albendazole)
 16. ალგელდრატი (Algeldrate)
 17. ალდესლეიკინი (Aldesleukin)
 18. ალენდრონის მჟავა (Alendronic acid)
 19. ალილესტრენოლი (Allylestrenol)
 20. ალკლომეტაზონი (Alclometasone)
 21. ალმაზილატი (Almasilate)
 22. ალოპურინოლი (Allopurinol)
 23. ალპრაზოლამი (Alprazolam)
 24. ალპროსტადილი (Alprostadil)
 25. ალტეპლაზა (Alteplase)
 26. ალტრეტამინი (Altretamine)
 27. ალფაკალციდოლი (Alfacalcidol)
 28. ალფუზოზინი (Alfuzosin)
 29. ამაზეტონიუმის ბრომიდი (Azamethonium bromide)
 30. ამანტადინი (Amantadine)
 31. ამბაზონი (Ambazone)
 32. ამბროქსოლი (Ambroxol)
 33. ამიზინიუმის მეთილსულფატი (Amezinium metilsulfate)
 34. ამიკაცინი (Amikacin)
 35. ამინიტროზოლი (Aminitrozole)
 36. ამინობენზოის მჟავა (Aminobenzoic acid)
 37. ამინოგლუტეტიმიდი (Aminoglutethimide)
 38. ამინოკაპრონის მჟავა (Aminocaproic acid)
 39. ამინომეთილბენზოის მჟავა (Aminomethylbenzoic acid)
 40. ამინოსალიცილის მჟავა (Aminosalicylic acid)
 41. ამინოფილინი (Aminophylline)
 42. ამიოდარონი (Amiodarone)
 43. ამისულპრიდი (Amisulpride)
 44. ამიტრიპტილინი (Amitriptyline)
 45. ამიფოსტინი (Amifostine)
 46. ამლოდიპინი (Amlodipine)
 47. ამოროლფინი (Amorolfine)
 48. ამოქსიცილინი (Amoxicillin)
 49. ამპიცილინი (Ampicillin)
 50. ამპრენავირი (Amprenavir)
 51. ამფოტერიცინი (Amphotericin B)
 52. ანასტოზოლი (Anastrozole)
 53. აპროტინინი (Aprotinin)
 54. არგინინი (Arginine)
 55. არგინინის ასპარტატი (Arginine aspartate)
 56. არტიკაინი (Articaine)
 57. ასთემიზოლი (Astemizole)
 58. ასკორბინის მჟავა (Ascorbic acid)
 59. ასპარაგინაზა (Asparaginase)
 60. ასპარაგინის მჟავა (Aspartic acid)
 61. ასპარტამი (Aspartame)
 62. ატაპულგიტი (Attapulgite)
 63. ატენოლოლი (Atenolol)
 64. ატორვასტატინი (Atorvastatin)
 65. ატრაკურიუმის ბესილატი (Atracurium besilate)
 66. ატროპინი (Atropine)
 67. აურანოფინი (Auranofin)
 68. აქტივასტინი (Acrivastine)
 69. აცებუტოლოლი (Acebutolol)
 70. აცეკლოფენაკი (Aceclofenac)
 71. აცენოკუმაროლი (Acenocoumarol)
 72. აცეტაზოლამიდი (Acetazolamide)
 73. აცეტილსალიცილის მჟავა (Acetylsalicylic acid)
 74. აცეტილცისტეინი (Acetylcysteine)
 75. აცექსამის მჟავა (Acexamic acid)
 76. აციკლოვირი (Aciclovir)
 77. აციტრეტინი (Acitretin)
 78. ბაზილიკსიმაბი (Basiliximab)
 79. ბაკლოფენი (Baclofen)
 80. ბამიპინი (Bamipine)
 81. ბარბექსაკლონი (Barbexaclone)
 82. ბარბიტალი (Barbital)
 83. ბარიუმის სულფატი (Barium sulfate)
 84. ბატაჰისტინი (Betahistine)
 85. ბეზაფიბრატი (Bezafibrate)
 86. ბეკაპლერმინი (Becaplermin)
 87. ბეკლამიდი (Beclamide)
 88. ბეკლომეტაზონი (Beclometasone)
 89. ბენაზეპრილი (Benazepril)
 90. ბენაკტიზინი (Benactyzine)
 91. ბენდაზოლი (Bendazol)
 92. ბენზალკონიუმის ქლორიდი (Benzalkonium chloride)
 93. ბენზატინის ბენზილპენიცილინი (Benzathine benzylpenicillin)
 94. ბენზბრომარონი (Benzbromarone)
 95. ბენზიდამინი (Benzydamine)
 96. ბენზილბენზოატი (Benzyl benzoate)
 97. ბენზილპენიცილინი (Benzylpenicillin)
 98. ბენზობარბიტალი (Benzobarbital)
 99. ბენზოდოდეცინიუმის ბრომიდი (Benzododecinium bromide)
 100. ბენზოილის პეროქსიდი (Benzoyl peroxide)
 101. ბენზოკაინი (Benzocaine)
 102. ბენფოთიამინი (Benfotiamine)
 103. ბენციკლანი (Bencyclane)
 104. ბეტაინი (Betaine)
 105. ბეტაკაროტენი (Betacarotene)
 106. ბეტაკსოლოლი (Betaxolol)
 107. ბეტამეტაზონი (Betamethasone)
 108. ბიკალუტამიდი (Bicalutamide)
 109. ბიკლოტიმოლი (Biclotymol)
 110. ბიპერიდენი (Biperiden)
 111. ბისაკოდილი (Bisacodyl)
 112. ბისმუტის სუბგალატი (Bismuth subgallate)
 113. ბისოპროლოლი (Bisoprolol)
 114. ბიფონაზოლი (Bifonazole)
 115. ბლეომიცინი (Bleomycin)
 116. ბოპინდოლოლი (Bopindolol)
 117. ბორის მჟავა (Boric acid)
 118. ბრეტილიუმის ტოზილატი (Bretylium tosilate)
 119. ბრინზოლამიდი (Brinzolamide)
 120. ბროდიფაკუმი (Brodifacum)
 121. ბრომადიოლონი (Bromadiolon)
 122. ბრომაზეპამი (Bromazepam)
 123. ბრომგექსინი (Bromhexine)
 124. ბრომიზოვალი (Bromisoval)
 125. ბრომოკრიპტინი (Bromocriptine)
 126. ბრომოპრიდი (Bromopride)
 127. ბუდესონიდი (Budesonide)
 128. ბუზერელინის აცეტატი (Busereline acetate )
 129. ბუმეტანიდი (Bumetanide)
 130. ბუპივაკაინი (Bupivacaine)
 131. ბუპრენორფინი (Buprenorphine)
 132. ბუსერელინი (Buserelin)
 133. ბუსპირონი (Buspirone)
 134. ბუსულფანი (Busulfan)
 135. ბუტამირატი (Butamirate)
 136. ბუტოკონაზოლი (Butoconazole)
 137. ბუტორფანოლი (Butorphanol)
 138. ბუფორმინი (Buformin)
 139. გაბაპენტინი (Gabapentin)
 140. გადობუტროლი (Gadobutrol)
 141. გადოდიამიდი (Gadodiamide)
 142. გადოპენტეტის მჟავა (Gadopentetic acid)
 143. გალაზონი (Halazone)
 144. გალანტამინი (Galantamine)
 145. გალაქტოზა (Galactose)
 146. გალოპამილი (Gallopamil)
 147. გამა-ამინოერბოს მჟავა (Gamma-aminobutyric acid)
 148. განირელიქსი (Ganirelix)
 149. განციკლოვირი (Ganciclovir)
 150. გენტამიცინი (Gentamicin)
 151. გესტონორონის კაპროატი (Gestonorone caproate)
 152. გესტრინონი (Gestrinone)
 153. გვაიფენეზინი (Guaifenesin)
 154. გიმეკრომონი (Hymecromone)
 155. გლატირამერის აცეტატი (Glatiramer acetate)
 156. გლაუცინი (Glaucine)
 157. გლიბენკლამიდი (Glibenclamide)
 158. გლიკვიდონი (Gliquidone)
 159. გლიკლაზიდი (Gliclazide)
 160. გლიმეპირიდი (Glimepiride)
 161. გლიპიზიდი (Glipizide)
 162. გლიცერინი (Glycerol)
 163. გლიცინი (Glycine)
 164. გლიცირიზინის მჟავა (Glycyrrhizinic acid)
 165. გლუკაგონი (Glucagon)
 166. გლუკოზამინი (Glucosamine)
 167. გლუკოზამინის სულფატი (Glucosamine sulfate )
 168. გლუტამინის მჟავა (Glutamic acid)
 169. გლუტარალი (Glutaral)
 170. გოზერელინი (Goserelin)
 171. გოპანტენის მჟავა (Hopantenic acid)
 172. გორადოტროპინი ქორიონული (Chorionic Gonadotropin)
 173. გრამიციდინი (Gramicidin)
 174. გრანისეტრონი (Granisetron)
 175. გრეპაფლოქსაცინი (Grepafloxacin)
 176. გრიზეოფულვინი (Griseofulvin)
 177. გუანფაცინი (Guanfacine)
 178. დაკლიზუმაბი (Daclizumab)
 179. დანაზოლი (Danazol)
 180. დაუნორუბიცინი (Daunorubicin)
 181. დაქტინომიცინი (Dactinomycin)
 182. დეანოლის აცეგლუმატი (Deanol aceglumate)
 183. დეზლორატადინი (Desloratadine)
 184. დეზოგესტრელი (Desogestrel)
 185. დეკარბაზინი (Dacarbazine)
 186. დეკვალინიუმის ქლორიდი (Dequalinium chloride)
 187. დელტამეტრინი (Deltamethrin)
 188. დესმოპრესინი (Desmopressin)
 189. დესონიდი (Desonide)
 190. დეფეროქსამინი (Deferoxamine)
 191. დექსამეტაზონი (Dexamethasone)
 192. დექსკეტოპროფენი (Dexketoprofen)
 193. დექსპანთენოლი (Dexpanthenol)
 194. დექსრაზოქსანი (Dexrazoxane)
 195. დექსტრანი (Dextran)
 196. დექსტროზა (Dextrose)
 197. დექსფენფლურამინი (Dexfenfluramine)
 198. დიაზეპამი (Diazepam)
 199. დიბროსპიდიუმის ქლორიდი (Dibrospidium chloride)
 200. დიგიტოქსინი (Digitoxin)
 201. დიგოქსინი (Digoxin)
 202. დიდანოზინი (Didanosine)
 203. დიდეცილდიმეთილამონიუმის ქლორიდი (Didecyldimethylammonium chloride)
 204. დიდროგესტერონი (Dydrogesterone)
 205. დიეთაზინი (Diethazine)
 206. დიეთილტოლუამიდი (Diethyltoluamide)
 207. დიზოპირამიდი (Disopyramide)
 208. დიკალიუმის კლორაზეპატი (Dipotassium clorazepate)
 209. დიკარბინი (Dicarbine)
 210. დიკლონინი (Diclonine)
 211. დიკლოფენაკი (Diclofenac)
 212. დილთიაზემი (Diltiazem)
 213. დიმენჰიდრინატი (Dimenhydrinate)
 214. დიმერკაპროლი (Dimercaprol)
 215. დიმეტიკონი (Dimeticone)
 216. დიმეტილ სულფოქსიდი (Dimethyl sulfoxide)
 217. დიმეტილფტალატი (Dimethylftalate)
 218. დიმეტინდენი (Dimetindene)
 219. დიმპილატი (Dimpylate)
 220. დინოპროსტი (Dinoprost)
 221. დინოპროსტონი (Dinoprostone)
 222. დიოსმინი (Diosmin)
 223. დიპივეფრინი (Dipivefrine)
 224. დიპირიდამოლი (Dipyridamole)
 225. დირიტრომიცინი (Dirithromycin)
 226. დისტიგმინის ბრომიდი (Distigmine bromide)
 227. დისულფირამი (Disulfiram)
 228. დიტრანოლი (Dithranol)
 229. დიფენგიდრამინი (Diphenhydramine)
 230. დიციკლოვერინი (Dicycloverine)
 231. დიჰიდრიკოდეინი (Dihydrocodeine)
 232. დიჰიდროერგოკრისტინი (Dihydroergocristine)
 233. დიჰიდროერგოტამინი (Dihydroergotamine)
 234. დიჰიდროერგოტოქსინი (Dihydroergotoxine)
 235. დიჰიდროტახისტეროლი (Dihydrotachysterol)
 236. დობუტამინი (Dobutamine)
 237. დომპერიდონი (Domperidone)
 238. დოპამინი (Dopamine)
 239. დორზოლამიდი (Dorzolamide)
 240. დორნაზა ალფა (Dornase alfa)
 241. დოქსაზოზინი (Doxazosin)
 242. დოქსეპინი (Doxepin)
 243. დოქსილამინი (Doxylamine)
 244. დოქსირუბიცინი (Doxorubicin)
 245. დოქსიციკლინი (Doxycycline)
 246. დოქსორუბიცინი (Doxorubicin)
 247. დოქსოფილინი (Doxofylline)
 248. დოცეტაქსელი (Docetaxel)
 249. დროპერიდოლი (Droperidol)
 250. დროტავერინი (Drotaverine)
 251. ებასტინი (Ebastine)
 252. ეზეტიმიბი (Ezetimibe)
 253. ეზომეპრაზოლი (Esomeprazol)
 254. ეთანოლი (Ethanol)
 255. ეთილ ბისკუმაცეტატი (Ethyl biscoumacetate)
 256. ეთილენდიამინი (Ethylene diamine)
 257. ეთილფენაცინი (Ethylfenacin)
 258. ეთინილესტრადიოლი (Ethinylestradiol)
 259. ეთიონამიდი (Ethionamide)
 260. ეკზემესტანი (Exemestane)
 261. ეკონაზოლი (Econazole)
 262. ელეტრიპტანი (Eletriptan)
 263. ენალაპრილატი (Enalaprilat)
 264. ენალაპრილი (Enalapril)
 265. ენოქსაპარინ ნატრიუმი (Enoxaparin sodium)
 266. ენოქსაცინი (Enoxacin)
 267. ენოქსოლონი (Enoxolone)
 268. ენტაკაპონი (Entacapone)
 269. ენფლურანი (Enflurane)
 270. ეპერვუდინი (Epervudine)
 271. ეპინეფრინი (Epinephrine)
 272. ეპირუბიცინი (Epirubicin)
 273. ეპოეტინი ალფა (Epoetin alfa)
 274. ეპოეტინი ბეტა (Epoetin beta)
 275. ეპოეტინი ომეგა (Epoetin omega)
 276. ეპროსარტანი (Eprosartan)
 277. ეპტიფიბატიდი (Eptifibatide)
 278. ერგოკალციფეროლი (Ergocalciferol)
 279. ერგომეტრინი (Ergometrine)
 280. ერგოტამინი (Ergotamine)
 281. ერითრომიცინი (Erythromycin)
 282. ერტაპენემი (Ertapenem)
 283. ესმოლოლი (Esmolol)
 284. ესტაზოლამი (Estazolam)
 285. ესტრადიოლი (Estradiol)
 286. ესტრადიოლის ვალერატი (Estradiol valerate)
 287. ესტრამუსტინი (Estramustine)
 288. ესტრიოლი (Estriol)
 289. ესციტალოპრამი (Escitalopram)
 290. ეტაკრიდინი (Ethacridine)
 291. ეტაკრინის მჟავა (Etacrynic acid)
 292. ეტამბუტოლი (Ethambutol)
 293. ეტამზილატი (Etamsylate)
 294. ეტიდრონის მჟავა (Etidronic acid)
 295. ეტისტერონი (Ethisterone)
 296. ეტოდოლაკი (Etodolac)
 297. ეტომიდატი (Etomidate)
 298. ეტოპოზიდი (Etoposide)
 299. ეტოსუქსიმიდი (Ethosuximide)
 300. ეტოფენამატი (Etofenamate)
 301. ექსამეტაზიმი (Exametazime)
 302. ვალაციკლოვირი (Valaciclovir)
 303. ვალგანციკლოვირი (Valganciclovir)
 304. ვალდეკოქსიბი (Valdecoxib)
 305. ვალინი (Valine)
 306. ვალპროის მჟავა (Valproic acid)
 307. ვალპრომიდი (Valpromide)
 308. ვალსარტანი (Valsartan)
 309. ვანკომიცინი (Vancomycin)
 310. ვაპორტრინი (Vaportrine)
 311. ვარდენაფილი (Vardenafil)
 312. ვარფარინი (Warfarin)
 313. ვეკურონიუმის ბრომიდი (Vecuronium bromide)
 314. ვენლაფაქსინი (Venlafaxine)
 315. ვერაპამილი (Verapamil)
 316. ვერტეპორფინი (Verteporfin)
 317. ვერცხლის ნიტრატი (Silver nitrate)
 318. ვიგაბატრინი (Vigabatrin)
 319. ვინბლასტინი (Vinblastine)
 320. ვინდეზინი (Vindesine)
 321. ვინკამინი (Vincamine)
 322. ვინკრისტინი (Vincristine)
 323. ვინორელბინი (Vinorelbine)
 324. ვინპოცეტინი (Vinpocetine)
 325. ვორიკონაზოლი (Voriconazole)
 326. ზალციტაბინი (Zalcitabine)
 327. ზაფისლუკასტი (Zafirlukast)
 328. ზიდოვუდინი (Zidovudine)
 329. ზიპრასიდონი (Ziprasidone)
 330. ზოლედრონის მჟავა (Zoledronic acid)
 331. ზოლმიტრიპტანი (Zolmitriptan)
 332. ზოლპიდემი (Zolpidem)
 333. ზოპიკლონი (Zopiclone)
 334. ზუკლოპენტიქსოლი (Zuclopenthixol)
 335. თეობრომინი (Theobromine)
 336. თეოფილინი (Theophylline)
 337. თიამაზოლი (Thiamazole)
 338. თიამინი (Thiamine)
 339. თიამინფენიკოლ გლიცინატ აცეტილცისტეინატი (Thiamphenicol, glycinate acetylcysteinate)
 340. თიანეპტინი (Tianeptine)
 341. თიაპრიდი (Tiapride)
 342. თიაპროფენის მჟავა (Tiaprofenic acid)
 343. თიეთილპერაზინი (Thiethylperazine)
 344. თიმოლოლი (Timolol)
 345. თიოაცეტაზონი (Thioacetazone)
 346. თიოგუანინი (Tioguanine)
 347. თიოკონაზოლი (Tioconazole)
 348. თიოპენტალ ნატრიუმი (Thiopental sodium)
 349. თიოპროპერაზინი (Thioproperazine)
 350. თიორიდაზინი (Thioridazine)
 351. თიოტეპა (Thiotepa)
 352. თიოტროპიუმის ბრომიდი (Tiotropium bromide)
 353. თიოქტის მჟავა (Thioctic acid)
 354. თიროზინი (Tyrosine)
 355. თუთიის სულფატი (Zinc sulfate)
 356. იბანდრონის მჟავა (Ibandronic acid)
 357. იბუპროფენი (Ibuprofen)
 358. იბუტილიდი (Ibutilide)
 359. იდარუბიცინი (Idarubicin)
 360. იდებენონი (Idebenone)
 361. იდოქსურიდინი (Idoxuridine)
 362. იზოკონაზოლი (Isoconazole)
 363. იზოლეიცინი (Isoleucine)
 364. იზონიაზიდი (Isoniazid)
 365. იზოსორბიდის დინიტრატი (Isosorbide dinitrate)
 366. იზოსორბიდის მონონიტრატი (Isosorbide mononitrate)
 367. იზოტრეტინოინი (Isotretinoin)
 368. იზოფლურანი (Isoflurane)
 369. იკოდექსტრინი (Icodextrin)
 370. ილოპროსტი (Iloprost)
 371. იმატინიბი (Imatinib)
 372. ინოზინი პრანობექსი (Inosine pranobex )
 373. ინოზინი (Inosine)
 374. ინსულინ თუთიას შედგენილი სუსპენზია (Insulin zinc suspension, compound)
 375. ინსულინ ნეიტრალი საინექციო (Insulin injection, neutral)
 376. ინსულინ პროტამინ თუთია საინექციო (Insulin injection protamine zinc)
 377. ინსულინ პროტამინი (Insulin protamine)
 378. ინსულინი ადამიანის (Insulin human)
 379. ინსულინი ადამიანური (Insulin human)
 380. ინსულინი ამინოხინურიდი (Insulin, aminoquinuride)
 381. ინსულინი ასპარტი ორფაზიანი (Insulin aspart biphasic)
 382. ინსულინი ასპარტი (Insulin aspart)
 383. ინსულინი გლარგინი (Insulin glargine)
 384. ინსულინი იზოფანი (Insulin, isophane)
 385. ინსულინი ლიზპრო (Lysproinsulin)
 386. ინსულინი ორფაზიანი საინექციო (Insulin injection, biphasic)
 387. ინტერფერონ ალფა 2 (Interferon alpha-2)
 388. ინტერფერონ ალფა (Interferon alpha)
 389. ინტერფერონი ალფა-2a (Interferon alpha-2a)
 390. ინტერფერონი ალფა-2b (Interferon alpha-2b)
 391. ინტერფერონი ბეტა – 1a (Interferon beta-1a, -1a)
 392. ინტერფერონი ბეტა – 1a
 393. ინტერფერონი ბეტა – 1b (Interferon beta-1b, -1b)
 394. ინტრაკონაზოლი (Itraconazole)
 395. ინფლიქსიმაბი (Infliximab)
 396. იობიტრიდოლი (Iobitridol)
 397. იოდამიდი (Iodamide)
 398. იოდიქსანოლი (Iodixanol)
 399. იოვერსოლი (Ioversol)
 400. იოპამიდოლი (Iopamidol)
 401. იოპრომიდი (Iopromide)
 402. იოქსაგლოვის მჟავა (Ioxaglic acid)
 403. იოქსიტალამის მჟავა (Ioxitalamic acid)
 404. იოხიმბინის ჰიდროქლორიდი (Yohimbine hydrochloride)
 405. იოჰექსოლი (Iohexol)
 406. იპიდაკრინი (Ipidacrine)
 407. იპრატროპიუმის ბრომიდი (Ipratropium bromide)
 408. იპრიფლავონი (Ipriflavone)
 409. ირბესარტანი (Irbesartan)
 410. ირინოტეკანი (Irinotecan)
 411. ისრადიპინი (Isradipine)
 412. იფავირენცი (Efavirenz)
 413. იფოსფამიდი (Ifosfamide)
 414. კაბერგოლინი (Cabergoline)
 415. კალიუმის ასპარაგინატი (Potassium aspartate)
 416. კალიუმის დიკლოფენაკი (Diclofenac potassium )
 417. კალიუმის იოდიდი (Potassium iodide)
 418. კალიუმის კანრენოატი (Potassium anrenoate)
 419. კალიუმის პერმანგანატი (Potassium permanganate)
 420. კალიუმის პერქლორატი (Potassium perchlorate)
 421. კალიუმის ქლორიდი (Potassium chloride)
 422. კალციპოტრიოლი (Calcipotriol)
 423. კალციტონინი (Calcitonin)
 424. კალციტრიოლი (Calcitriol)
 425. კალციუმის გლუბიონატი (Calcium glubionate)
 426. კალციუმის დობეზილატი (Calcium dobesilate)
 427. კალციუმის კარბონატი (Calcium carbonate)
 428. კალციუმის ლაქტატი (Calcium lactate)
 429. კალციუმის ნადროპარინი (Nadroparin calcium)
 430. კალციუმის პანგამატი (Calcium pangamate)
 431. კალციუმის პანთოტენატი (Calcium pantothenate)
 432. კალციუმის ტრინატრიუმ პენთეტატი (Calcium trisodium pentetate)
 433. კალციუმის ფოლინატი (Calcium folinate)
 434. კალციუმის ფოსფატი (Calcium phosphate)
 435. კალციუმის ქლორიდი (Calcium chloride)
 436. კალციუმის ჰეპარინი (Heparin calcium)
 437. კალციუმის ჰიპოქლორიტი (Calcium hypochlorite)
 438. კანამიცინი (Kanamycin)
 439. კანდესარტანი ცილექსეტილი (Candesartan cilexetil )
 440. კაპეციტაბინი (Capecitabine)
 441. კაპრეომიცინი (Capreomycin)
 442. კაპტოპრილი (Captopril)
 443. კარბალდრატი (Carbaldrate)
 444. კარბამაზეპინი (Carbamazepine)
 445. კარბახოლი (Carbachol)
 446. კარბენიცილინი (Carbenicillin)
 447. კარბენოქსოლონი (Carbenoxolone)
 448. კარბომერი 974P (Carbomer)
 449. კარბოპლატინი (Carboplatin)
 450. კარბოცისტეინ ლიზინის მარილი (Carbocisteine lysine salt )
 451. კარბოცისტეინი (Carbocisteine)
 452. კარბუტამიდი (Carbutamide)
 453. კარვედილოლი (Carvedilol)
 454. კარმუსტინი (Carmustine)
 455. კარნიტინის ქლორიდი (Carnitine chloride )
 456. კასპოფუნგინი (Caspofungin)
 457. კეტამინი (Ketamine)
 458. კეტოკონაზოლი (Ketoconazole)
 459. კეტოპროფენი (Ketoprofen)
 460. კეტოპროფენის ლიზინის მარილი (Ketoprofen lysine salt )
 461. კეტოროლაკი (Ketorolac)
 462. კეტოტიფენი (Ketotifen)
 463. კვეტიაპინი (Quetiapine)
 464. კვინაპრილი (Quinapril)
 465. კლარიტრომიცინი (Clarithromycin)
 466. კლემასტინი (Clemastine)
 467. კლენბუტეროლი (Clenbuterol)
 468. კლინდამიცინი (Clindamycin)
 469. კლობეტაზოლი (Clobetasol)
 470. კლოდრონის მჟავა (Clodronic acid)
 471. კლოზაპინი (Clozapine)
 472. კლომეთიაზოლი (Clomethiazole)
 473. კლომიპრამინი (Clomipramine)
 474. კლომიფენი (Clomifene)
 475. კლონაზეპამი (Clonazepam)
 476. კლონიდინი (Clonidine)
 477. კლოპამიდი (Clopamide)
 478. კლოპიდოგრელი (Clopidogrel)
 479. კლოტრიმაზოლი (Clotrimazole)
 480. კლოფეზონი (Clofezone)
 481. კლოქსაცილინი (Cloxacillin)
 482. კო – ტრიმოქსაზოლი (Co-trimoxazole)
 483. კობამამიდი (Cobamamide)
 484. კოდეინი (Codeine)
 485. კოკაინი (Cocaine)
 486. კოკარბოქსილაზა (Cocarboxylase)
 487. კოლფოსცერილის პალმიტატი (Colfosceril palmitate)
 488. კოლხიცინი (Colchicine)
 489. კორტიზონი (Cortisone)
 490. კოფეინი (Caffeine)
 491. კრიდანიმოდი (Cridanimod)
 492. კრომოგლიცის მჟავა (Cromoglicic acid)
 493. კროსპოვიდონი (Crospovidone)
 494. კროტამიტონი (Crotamiton)
 495. ლამივუდინი (Lamivudine)
 496. ლამოტრიჯინი (Lamotrigine)
 497. ლანატოზიდი ც (Lanatoside C)
 498. ლანრეოტიდი (Lanreotide)
 499. ლანსოპრაზოლი (Lansoprazole)
 500. ლატანოპროსტი (Latanoprost)
 501. ლაქტულოზა (Lactulose)
 502. ლაციდიპინი (Lacidipine)
 503. ლევამიზოლი (Levamisole)
 504. ლევეტირაცეტამი (Levetiracetam)
 505. ლევოდოპა (Levodopa)
 506. ლევოდროპროპიზინი (Levodropropizine)
 507. ლევოკაბასტინი (Levocabastine)
 508. ლევოკარნიტინი (Levocarnitine)
 509. ლევომეპრომაზინი (Levomepromazine)
 510. ლევონორგესტრელი (Levonorgestrel)
 511. ლევორინი (Levorin)
 512. ლევოსიმენდანი (Levosimendan)
 513. ლევოფლოქსაცინი (Levofloxacin)
 514. ლეიპრორელინი (Leuprorelin)
 515. ლეიცინი (Leucine)
 516. ლენოგრასტიმი (Lenograstim)
 517. ლეტროზოლი (Letrozole)
 518. ლეფლუნომიდი (Leflunomide)
 519. ლიდოკაინი (Lidocaine)
 520. ლიზინი (Lysine)
 521. ლიზინოპროლი (Lisinopril)
 522. ლითიუმის კარბონატი (Lithium carbonate)
 523. ლითიუმის ოქსიბატი (Lithium oxybate)
 524. ლინეზოლიდი (Linezolide)
 525. ლინესტრენოლი (Lynestrenol)
 526. ლინკომიცინი (Lincomycin)
 527. ლიოთირონინი (Liothyronine)
 528. ლოდოქსამიდი (Lodoxamide)
 529. ლოვასტატინი (Lovastatin)
 530. ლოზარტანი (Losartan)
 531. ლომეფლოქსაცინი (Lomefloxacin)
 532. ლომუსტინი (Lomustine)
 533. ლოპერამიდი (Loperamide)
 534. ლორაზეპამი (Lorazepam)
 535. ლორატადინი (Loratadine)
 536. ლორნოქსიკამი (Lornoxicam)
 537. ლუტროპინ ალფა (Lutropin alfa)
 538. მაბუპროფენი (Mabuprofen)
 539. მაგალდრატი (Magaldrate)
 540. მაგნიუმის ასპარაგინატი (Magnesium aspartate)
 541. მაგნიუმის კარბონატი (Magnesium carbonate)
 542. მაგნიუმის ოქსიდი (Magnesium oxide)
 543. მაგნიუმის სულფატი (Magnesium sulfate)
 544. მაგნიუმის ციტრატი (Magnesium citrate)
 545. მაგნიუმის ჰიდროქსიდი (Magnesium hydroxide)
 546. მაზიპრედონი (Mazipredone)
 547. მაკროგოლი (Macrogol)
 548. მაკროგოლი 4000 (Macrogol 4000 4000)
 549. მალატიონი (Malathion)
 550. მანგაფოდიპირი (Mangafodipir)
 551. მანიტი (Mannitol)
 552. მაპროტილინი (Maprotiline)
 553. მაფენიდი (Mafenide)
 554. მებგიდროლინი (Mebhydrolin)
 555. მებევერინი (Mebeverine)
 556. მებენდაზოლი (Mebendazole)
 557. მეგესტროლი (Megestrol)
 558. მეგლუმინი (Meglumine)
 559. მედაზეპამი (Medazepam)
 560. მედროქსიპროგესტერონი (Medroxyprogesterone)
 561. მეზოკარბი (Mesocarb)
 562. მეთენამინი (Methenamine)
 563. მეთილდოპა (Methyldopa)
 564. მეთილერგომეტრინი (Methylergometrine)
 565. მეთილთიონინიუმის ქლორიდი (Methylthioninium chloride)
 566. მეთილპრედნიზოლონი (Methylprednisolone)
 567. მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი (Methylprednisolone aceponate)
 568. მეთილტესტოსტერონი (Methyltestosterone)
 569. მეთიონინი (Methionine)
 570. მეთოქსალენი (Methoxsalen)
 571. მეთოჰექსიტალი (Methohexital)
 572. მეკვიტაზინი (Mequitazine)
 573. მეკლოზინი (Meclozine)
 574. მეკლოფენოქსატი (Meclofenoxate)
 575. მელატონინი (Melatonin)
 576. მელოქსიკამი (Meloxicam)
 577. მელფალანი (Melphalan)
 578. მემანტინი (Memantin)
 579. მენადიონ ნატრიუმის ბისულფიტი (Menadione sodium bisulfite)
 580. მეპარტრიცინი (Mepartricin)
 581. მეპივაკაინი (Mepivacaine)
 582. მერკაპტოპურინი (Mercaptopurine)
 583. მეროპენემი (Meropenem)
 584. მესალაზინი (Mesalazine)
 585. მესნა (Mesna)
 586. მესტეროლონი (Mesterolone)
 587. მეტაზიდი (Metazide)
 588. მეტამიზოლ ნატრიუმი (Metamizole sodium)
 589. მეტამიზოლი ნატრიუმი (Metamizole sodium)
 590. მეტანდიენონი (Metandienone)
 591. მეტანდრიოლი (Methandriol)
 592. მეტაციკლინი (Metacycline)
 593. მეტიპრანოლოლი (Metipranolol)
 594. მეტოკლოპრამიდი (Metoclopramide)
 595. მეტოპროლოლი (Metoprolol)
 596. მეტოპროლოლის ტარტრატი (Metoprolol tartrate )
 597. მეტოტრექსატი (Methotrexate)
 598. მეტოცინიუმის იოდიდი (Metocinium iodide)
 599. მეტრონიდაზოლი (Metronidazole)
 600. მეტფორმინი (Metformin)
 601. მეფლოქინი (Mefloquine)
 602. მექსოლეტინი (Mexiletine)
 603. მიანსერინი (Mianserin)
 604. მიბეფრადილი (Mibefradil)
 605. მიგლიტოლი (Miglitol)
 606. მიდაზოლამი (Midazolam)
 607. მიდეკამიცინი (Midecamycin)
 608. მიდოდრინი (Midodrine)
 609. მივაკურიუმის ქლორიდი (Mivacurium chloride)
 610. მიზოპროსტოლი (Misoprostol)
 611. მიკლობემიდი (Moclobemide)
 612. მიკონაზოლი (Miconazole)
 613. მიკოფენოლატის მოფეტილი (Mycophenolate mofetil)
 614. მილნაციპრანი (Milnacipran)
 615. მილტეფოზინი (Miltefosine)
 616. მინოქსიდილი (Minoxidil)
 617. მირტაზაპინი (Mirtazapine)
 618. მიტომიცინი (Mitomycin)
 619. მიტოქსანტრონი (Mitoxantrone)
 620. მიფეპრისტონი (Mifepristone)
 621. მოექსიპრილი (Moexipril)
 622. მოლგრამოსტიმი (Molgramostim)
 623. მოლსიდომინი (Molsidomine)
 624. მომეტაზონი (Mometasone)
 625. მონტელუკასტი (Montelukast)
 626. მორაციზინი (Moracizine)
 627. მორნიფლუმატი (Morniflumate)
 628. მორფინი (Morphine)
 629. მოქსონიდინი (Moxonidine)
 630. მოქსოფლოქსაცინი (Moxifloxacin)
 631. მუპიროცინი (Mupirocin)
 632. ნაბუმეტონი (Nabumetone)
 633. ნადოლოლი (Nadolol)
 634. ნალბუფინი (Nalbuphine)
 635. ნალიდიქსის მჟავა (Nalidixic acid)
 636. ნალოქსონი (Naloxone)
 637. ნალტრექსონი (Naltrexone)
 638. ნანდროლონი (Nandrolone)
 639. ნაპროქსენი (Naproxen)
 640. ნარატრიპტანი (Naratriptan)
 641. ნატამიცინი (Natamycin)
 642. ნატეგლინიდი (Nateglinide)
 643. ნატრიუმ კალციუმ ედეტატი (Sodium calcium edetate)
 644. ნატრიუმის ალექსიტოლი (Alexitol sodium)
 645. ნატრიუმის ამიდოტრიზოატი (Sodium amidotrizoate)
 646. ნატრიუმის აუროთიომალატი (Sodium aurothiomalate)
 647. ნატრიუმის ბარბიტალი (Barbital sodium)
 648. ნატრიუმის ბრომიდი (Sodium bromide)
 649. ნატრიუმის დალტეპარინი (Dalteparin sodium)
 650. ნატრიუმის დოკუზატი (Docusate sodium)
 651. ნატრიუმის თიოსულფატი (Sodium thiosulfate)
 652. ნატრიუმის იოპოდატი (Sodium iopodate)
 653. ნატრიუმის ლევოთიროქსინი (Levothyroxine sodium)
 654. ნატრიუმის ოქსიბატი (Sodium oxybate)
 655. ნატრიუმის პიკოსულფატი (Sodium picosulfate)
 656. ნატრიუმის რევიპარინი (Reviparin sodium)
 657. ნატრიუმის სალიცილატი (Sodium salicylate)
 658. ნატრიუმის ტეტრადეცილსულფატი (Sodium tetradecyl sulfate)
 659. ნატრიუმის ტროკლოსენი (Troclosene Sodium)
 660. ნატრიუმის ფტორიდი (Sodium fluoride)
 661. ნატრიუმის ქლორიდი (Sodium chloride)
 662. ნატრიუმის ჰეპარინი (Heparin sodium)
 663. ნატრიუმის ჰიალურონატი (Sodium hyaluronate)
 664. ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი (Sodium hypochlorite)
 665. ნაფაზოლინი (Naphazoline)
 666. ნაფტიდროფურილი (Naftidrofuryl)
 667. ნაფტიფინი (Naftifine)
 668. ნებივოლოლი (Nebivolol)
 669. ნედოკრომილ ნატრიუმი (Nedocromil sodium )
 670. ნევირაპინი (Nevirapine)
 671. ნელფინავირი (Nelfinavir)
 672. ნეომიცინი (Neomycin)
 673. ნეოსტიგმინის მეთილსულფატი (Neostigmine methylsulfate)
 674. ნეტილმიცინი (Netilmicin)
 675. ნეფოპამი (Nefopam)
 676. ნიალამიდი (Nialamide)
 677. ნიზატიდინი (Nizatidine)
 678. ნიკეტამიდი (Nikethamide)
 679. ნიკლოზამიდი (Niclosamide)
 680. ნიკოტინამიდი (Nicotinamide)
 681. ნიკოტინი (Nicotine)
 682. ნიკოტინის მჟავა (Nicotinic acid)
 683. ნილუტამიდი (Nilutamide)
 684. ნიმესულიდი (Nimesulide)
 685. ნიმოდიპინი (Nimodipine)
 686. ნიმორაზოლი (Nimorazole)
 687. ნიმუსტინი (Nimustine)
 688. ნისტატინი (Nystatin)
 689. ნიტრაზეპამი (Nitrazepam)
 690. ნიტრენდიპინი (Nitrendipine)
 691. ნიტროგლიცერინი (Nitroglycerin)
 692. ნიტროფურალი (Nitrofural)
 693. ნიტროფურანტოინი (Nitrofurantoin)
 694. ნიტროქსოლინი (Nitroxoline)
 695. ნიფედიპინი (Nifedipine)
 696. ნიფლუმის მჟავა (Niflumic acid)
 697. ნიფურატელი (Nifuratel)
 698. ნიფუროქსაზიდი (Nifuroxazide)
 699. ნიცერგოლინი (Nicergoline)
 700. ნონაკოგ ალფა (Nonacog alfa)
 701. ნონოქსინოლი (Nonoxinol)
 702. ნორეთისტერონი (Norethisterone)
 703. ნორფლოქსაცინი (Norfloxacin)
 704. ოზაგრელი (Ozagrel)
 705. ოზელტამივირი (Oseltamyvir)
 706. ოლანზაპინი (Olanzapine)
 707. ოლეანდომიცინი (Oleandomycin)
 708. ომეპრაზოლი (Omeprazole)
 709. ომოკონაზოლი (Omoconazole)
 710. ონდანსეტრონი (Ondansetron)
 711. ოპრელვეკინი (Oprelvekin)
 712. ორლისტატი (Orlistat)
 713. ორნიდაზოლი (Ornidazole)
 714. ორნიტინი (Ornithine)
 715. ოროტის მჟავა (Orotic acid)
 716. ორციპრენალინი (Orciprenaline)
 717. ოსალმიდი (Osalmid)
 718. ოტილონიუმის ბრომიდი (Otilonium bromide)
 719. ოფლოქსაცინი (Ofloxacin)
 720. ოქსაზეპამი (Oxazepam)
 721. ოქსალიპლატინი (Oxaliplatin)
 722. ოქსაცილინი (Oxacillin)
 723. ოქსელადინი (Oxeladin)
 724. ოქსიბუპროკაინი (Oxybuprocaine)
 725. ოქსიბუტინინი (Oxybutynin)
 726. ოქსიკონაზოლი (Oxiconazole)
 727. ოქსიმეტაზოლინი (Oxymetazoline)
 728. ოქსიტეტრაციკლინი (Oxytetracycline)
 729. ოქსიტოცინი (Oxytocin)
 730. ოქსიქინოლინი (Oxyquinoline)
 731. ოქსკარბაზეპინი (Oxcarbazepine)
 732. ოქსოლინის მჟავა (Oxolinic acid)
 733. ოქსპრენოლოლი (Oxprenolol)
 734. ოქტოკოგ ალფა (Octocog alfa)
 735. ოქტრეოტიდი (Octreotide)
 736. პაკლიტაქსელი (Paclitaxel)
 737. პაკრეატინი (Pancreatin)
 738. პამიდრონის მჟავა (Pamidronic acid)
 739. პანკრეატინი (Pancreatin)
 740. პანკურონიუმის ბრომიდი (Pancuronium bromide)
 741. პანტოპრაზოლი (Pantoprazole)
 742. პარადიქლორბენზოლი (Paradichlorbenzene)
 743. პარაცეტამოლი (Paracetamol)
 744. პაროქსეტინი (Paroxetine)
 745. პენამეცილინი (Penamecillin)
 746. პენიცილამინი (Penicillamine)
 747. პენტაერიტრიტილის ტეტრანიტრატი (Pentaerithrityl tetranitrate)
 748. პენტოქსივერინი (Pentoxyverine)
 749. პენტოქსიფილინი (Pentoxifylline)
 750. პენციკლოვირი (Penciclovir)
 751. პერგოლიდი (Pergolide)
 752. პერეკოქსიბი (Parecoxib)
 753. პერინდოპრილი (Perindopril)
 754. პერიციაზინი (Periciazine)
 755. პერმეტრინი (Permethrin)
 756. პერფენაზინი (Perphenazine)
 757. პეფლოქსაცინი (Pefloxacin)
 758. პიკლოქსიდინი (Picloxydine)
 759. პილოკარპინი (Pilocarpine)
 760. პიმეკროლიმუსი (Pimecrolimus)
 761. პინავერიუმის ბრომიდი (Pinaverium bromide)
 762. პინდოლოლი (Pindolol)
 763. პიოგლიტაზონი (Pioglitazone)
 764. პიპეკურონიუმის ბრომიდი (Pipecuronium bromide)
 765. პიპემიდის მჟავა (Pipemidic acid)
 766. პიპერაცილინი (Piperacillin)
 767. პიპოთიაზინი (Pipotiazine)
 768. პიპოფეზინი (Pipofezine)
 769. პირაზინამიდი (Pyrazinamide)
 770. პირანტელი (Pyrantel)
 771. პირაცეტამი (Piracetam)
 772. პირენზეპინი (Pirenzepine)
 773. პირენოქსინი (Pirenoxine)
 774. პირვინის ემბონატი (Pyrvinium embonate)
 775. პირიბედილი (Piribedil)
 776. პირიდოსტიგმინის ბრომიდი (Pyridostigmine bromide)
 777. პირიდოქსალფოსფატი (Pyridoxalphosphate)
 778. პირიდოქსინი (Pyridoxine)
 779. პირიმეტამინი (Pyrimethamine)
 780. პირიტინოლი (Pyritinol)
 781. პირიტრამიდი (Piritramide)
 782. პირლინდოლი (Pirlindole)
 783. პიროქსიკამი (Piroxicam)
 784. პოდოფილოტოქსინი (Podophyllotoxin)
 785. პოვიდონ – იოდი
 786. პოვიდონი (Povidone)
 787. პოლიდოკანოლი (Polidocanol)
 788. პოლიესტრადიოლის ფოსფატი (Polyestradiol phosphate)
 789. პოლივიდონი (Polyvidone)
 790. პოლიკრეზულენი (Policresulen)
 791. პრავასტატინი (Pravastatin)
 792. პრაზიკვანტელი (Praziquantel)
 793. პრაზოზინი (Prazosin)
 794. პრაიმალიუმის ბიტარტრატი (Prajmalium bitartrate)
 795. პრამიპექსოლი (Pramipexole)
 796. პრამირაცეტამი (Pramiracetam)
 797. პრამოკაინი (Pramocaine)
 798. პრედნიზოლონი (Prednisolone)
 799. პრედნიკარბატი (Prednicarbate)
 800. პრენოქსდიაზინი (Prenoxdiazine)
 801. პრიმიდონი (Primidone)
 802. პრიფანიუმის ბრომიდი (Prifinium bromide)
 803. პრობუკოლი (Probucol)
 804. პროგესტერონი (Progesterone)
 805. პროკაინამიდი (Procainamide)
 806. პროკაინი (Procaine)
 807. პროკარბაზინი (Procarbazine)
 808. პროლინი (Proline)
 809. პრომაზინი (Promazine)
 810. პრომეტაზინი (Promethazine)
 811. პროპანიდიდი (Propanidid)
 812. პროპაფენონი (Propafenone)
 813. პროპაცეტამოლი (Propacetamol)
 814. პროპილთიოურაცილი (Propylthiouracil)
 815. პროპოფოლი (Propofol)
 816. პროპრანოლოლი (Propranolol)
 817. პროროქსანი (Proroxan)
 818. პროსპიდიუმის ქლორიდი (Prospidium chloride)
 819. პროტამინის სულფატი (Protamine sulfate)
 820. პროტიონამიდი (Protionamide)
 821. პროტირელინი (Protirelin)
 822. პროქსიბარბალი (Proxibarbal)
 823. პროქსიმეტაკაინი (Proxymetacaine)
 824. რალოქსიფენი (Raloxifene)
 825. რალტიტრექსედი (Raltitrexed)
 826. რამიპრილი (Ramipril)
 827. რანიტიდინ ბისმუტის აცეტატი (Ranitidine Bismuth citrate)
 828. რანიტიდინი (Ranitidine)
 829. რებოქსეტინი (Reboxetine)
 830. რეზერპინი (Reserpine)
 831. რემიფენტანილი (Remifentanil)
 832. რეპაგლინიდი (Repaglinide)
 833. რეტინოლი (Retinol)
 834. რიბავირინი (Ribavirin)
 835. რიბოფლავინი (Riboflavin)
 836. რივასტიგმინი (Rivastigmin)
 837. რიზედრონის მჟავა (Risedronic acid)
 838. რილმენიდინი (Rilmenidine)
 839. რიმანტადინი (Rimantadine)
 840. რიოდიპინი (Riodipine)
 841. რისპერიდონი (Risperidone)
 842. რიტონავირი (Ritonavir)
 843. რიტუქსიმაბი (Rituximab)
 844. რიფაბუტინი (Rifabutin)
 845. რიფამიცინი (Rifamycin)
 846. რიფამპიცინი (Rifampicin)
 847. რკინის სულფატი (Ferrous sulfate)
 848. რკინის ფუმარატი (Ferrous fumarate)
 849. რკინის ქლორიდი (Ferrous chloride)
 850. როზუვასტატინი (Rosuvastatin)
 851. როკურონიუმის ბრომიდი (Rocuronium bromide)
 852. როპივაკაინი (Ropivacaine)
 853. როსტიგლიტაზონი (Rosiglitazone)
 854. როფეკოქსიბი (Rofecoxibe)
 855. როქსატიდინი (Roxatidine)
 856. როქსიტრომიცინი (Roxithromycin)
 857. რუტოზიდი (Rutoside)
 858. საკვინავირი (Saquinavir)
 859. სალბუტამოლი (Salbutamol)
 860. სალბუტიამინი (Sulbutiamine)
 861. სალმეტეროლი (Salmeterol)
 862. სარკოლიზინი (Sarcolysin)
 863. სახარინი (Saccharin)
 864. სეკნიდაზოლი (Secnidazole)
 865. სელეგილინი (Selegiline)
 866. სელენიუმის სულფიდი (Selenium sulfide)
 867. სერინი (Serine)
 868. სერტაკონაზოლი (Sertaconazole)
 869. სერტრალინი (Sertraline)
 870. სექიფენადინი (Sequifenadine)
 871. სიბუტრამინი (Sibutramine)
 872. სილიბინინი (Silibinin)
 873. სიმალდრატი (Simaldrate)
 874. სიმეტიკონი (Simethicone)
 875. სიმვასტატინი (Simvastatin)
 876. სიროლიმუსი (Sirolimus)
 877. სომატოსტატინი (Somatostatin)
 878. სომატროპინი (Somatropin)
 879. სორბიტი (Sorbitol)
 880. სოტალოლი (Sotalol)
 881. სპარფლოქსაცინი (Sparfloxacin)
 882. სპექტინომიცინი (Spectinomycin)
 883. სპირამიცინი (Spiramycin)
 884. სპირაპრილი (Spirapril)
 885. სპირონოლაქტონი (Spironolactone)
 886. სტავუდინი (Stavudine)
 887. სტრეპტოკინაზა (Streptokinase)
 888. სტრეპტომიცინი (Streptomycin)
 889. სტრონციუმის ქლორიდი 89 (Stroncium chloride 89, 89)
 890. სუკრალფატი (Sucralfate)
 891. სულბაქტამი (Sulbactam)
 892. სულინდაკი (Sulindac)
 893. სულოდექსიდი (Sulodexide)
 894. სულპირიდი (Sulpiride)
 895. სულტამიცილინი (Sultamicillin)
 896. სულტოპროდი (Sultopride)
 897. სულფაგუანიდინი (Sulfaguanidine)
 898. სულფადიაზინი (Sulfadiazine)
 899. სულფადიაზინის ვერცხლის მარილი (Sulfadiazine, silver salt )
 900. სულფადიმეტოქსინი (Sulfadimethoxine)
 901. სულფადიმიდინი (Sulfadimidine)
 902. სულფაეტიდოლი (Sulfaethidole)
 903. სულფათიაზოლ ვერცხლის მარილი (Sulfathiazole silver )
 904. სულფათიაზოლი (Sulfathiazole)
 905. სულფაკარბამიდი (Sulfacarbamide)
 906. სულფალენი (Sulfalene)
 907. სულფამეტოქსაზოლი (Sulphamethoxazole)
 908. სულფამონომეტოქსინი (Sulfamonomethoxine)
 909. სულფანილამიდი (Sulfanilamide)
 910. სულფასალაზინი (Sulfasalazine)
 911. სულფაცეტამიდი (Sulfacetamide)
 912. სუმატრიპტანი (Sumatriptan)
 913. სუქსამეთონიუმის ბრომიდი (Suxamethonium bromide)
 914. სუქსამეთონიუმის იოდიდი (Suxamethonium iodide)
 915. სუქსამეთონიუმის ქლორიდი (Suxamethonium chloride)
 916. ტადალაფილი (Tadalafil)
 917. ტალინოლოლი (Talinolol)
 918. ტამოქსიფენი (Tamoxifen)
 919. ტამსულოზინი (Tamsulosin)
 920. ტაურინი (Taurine)
 921. ტეგასეროდი (Tegaserod)
 922. ტეგაფური (Tegafur)
 923. ტეიკოპლანინი (Teicoplanin)
 924. ტელმისარტანი (Telmisartan)
 925. ტემაზეპამი (Temazepam)
 926. ტემოზოლომიდი (Temozolomide)
 927. ტენიპოზიდი (Teniposide)
 928. ტენონიტროზოლი (Tenonitrozole)
 929. ტენოქსიკამი (Tenoxicam)
 930. ტერაზოზინი (Terazosin)
 931. ტერბინაფინი (Terbinafine)
 932. ტერბუტალინი (Terbutaline)
 933. ტერიპარატიდი (Teriparatide)
 934. ტერლიპრესინი (Terlipressin)
 935. ტერფენადინი (Terfenadine)
 936. ტესტოსტერონი (Testosterone)
 937. ტეტრაზეპამი (Tetrazepam)
 938. ტეტრაკაინი (Tetracaine)
 939. ტეტრაკოზაქტიდი (Tetracosactide)
 940. ტეტრამეტრინი (Tetramethrin)
 941. ტეტრაციკლინი (Tetracycline)
 942. ტეტრიზოლინი (Tetryzoline)
 943. ტეტროფოსმინი (Tetrofosmin)
 944. ტიბოლონი (Tibolone)
 945. ტიზანიდინი (Tizanidine)
 946. ტიკლოპიდინი (Ticlopidine)
 947. ტილორონი (Tilorone)
 948. ტილუდრონის მჟავა (Tiludronic acid)
 949. ტინიდაზოლი (Tinidazole)
 950. ტირილაზადი (Tirilazad)
 951. ტიროფიბანი (Tirofiban)
 952. ტობრამიცინი (Tobramycin)
 953. ტოლკაპონი (Tolcapone)
 954. ტოლპერიზონი (Tolperisone)
 955. ტოლტეროდინი (Tolterodine)
 956. ტოლციკლატი (Tolciclate)
 957. ტოპირამატი (Topiramate)
 958. ტოპოტეკანი (Topotecan)
 959. ტორემიფენი (Toremifene)
 960. ტოფიზოპამი (Tofisopam)
 961. ტრავოპროსტი (Travoprost)
 962. ტრაზოდონი (Trazodone)
 963. ტრამადოლი (Tramadol)
 964. ტრამაზოლინი (Tramazoline)
 965. ტრანდოლაპრილი (Trandolapril)
 966. ტრანექსამის მჟავა (Tranexamic acid)
 967. ტრანილასტი (Tranilast)
 968. ტრასტუზუმაბი (Trastuzumab)
 969. ტრეონინი (Threonine)
 970. ტრეპირიუმის იოდიდი (Trepirium iodide)
 971. ტრეტინოინი (Tretinoin)
 972. ტრიაზოლამი (Triazolam)
 973. ტრიამტერენი (Triamterene)
 974. ტრიამცინოლონი (Triamcinolone)
 975. ტრიბენოზიდი (Tribenoside)
 976. ტრიგექსიფენიდილი (Trihexyphenidyl)
 977. ტრიმეთოპრიმი (Trimethoprim)
 978. ტრიმეკაინი (Trimecaine)
 979. ტრიმეპერიდინი (Trimeperidine)
 980. ტრიმეტაზიდინი (Trimetazidine)
 981. ტრიპტორელინი (Triptorelin)
 982. ტრიპტოფანი (Tryptophan)
 983. ტრიფენაცინი (Trifenacin)
 984. ტრიფლუოპერაზინი (Trifluoperazine)
 985. ტრომანტადინი (Tromantadine)
 986. ტრომეტამოლი (Trometamol)
 987. ტროპიკამიდი (Tropicamide)
 988. ტროპისეტრონი (Tropisetron)
 989. ტროსპიუმის ქლორიდი (Trospium chloride)
 990. ტროქსერუტინი (Troxerutin)
 991. ტუბოკურარინის ქლორიდი (Tubocurarine chloride)
 992. უნდეცილენის მჟავა (Undecylenic acid)
 993. უნოპროსტონი (Unoprostone)
 994. ურაპიდილი (Urapidil)
 995. უროკინაზა (Urokinase)
 996. უროფილიტროპინი (Urofollitropin)
 997. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა (Ursodeoxycholic acid)
 998. ფამოტიდინი (Famotidine)
 999. ფამციკლოვირი (Famciclovir)
 1000. ფელოდიპინი (Felodipine)
 1001. ფენდილინი (Fendiline)
 1002. ფენილალანინი (Phenylalanine)
 1003. ფენილბუტაზონი (Phenylbutazone)
 1004. ფენილეფრინი (Phenylephrine)
 1005. ფენილპროპანოლამინი (Phenylpropanolamine)
 1006. ფენინდიონი (Phenindione)
 1007. ფენიპენტოლი (Fenipentol)
 1008. ფენიტოინი (Phenytoin)
 1009. ფენიტროტიონი (Fenitrothion)
 1010. ფენობარბიტალი (Phenobarbital)
 1011. ფენოპროფენი (Fenoprofen)
 1012. ფენოტეროლი (Fenoterol)
 1013. ფენოტრინი (Phenothrin)
 1014. ფენოფიბრატი (Fenofibrate)
 1015. ფენოქსიმეთილპენიცილინი (Phenoxymethylpenicillin)
 1016. ფენსპირიდი (Fenspiride)
 1017. ფენტანილი (Fentanyl)
 1018. ფენტიონი (Fenthion)
 1019. ფენფლურამინი (Fenfluramine)
 1020. ფექსოფენადინი (Fexofenadine)
 1021. ფილგრასტიმი (Filgrastim)
 1022. ფინასტერიდი (Finasteride)
 1023. ფიპრონილი (Fipronil)
 1024. ფლუდარაბინი (Fludarabine)
 1025. ფლუდროკორტიზონი (Fludrocortisone)
 1026. ფლუვასტატინი (Fluvastatin)
 1027. ფლუვოქსამინი (Fluvoxamine)
 1028. ფლუკონაზოლი (Fluconazole)
 1029. ფლუმაზენილი (Flumazenil)
 1030. ფლუმეტაზონი (Flumetasone)
 1031. ფლუნიზოლიდი (Flunisolide)
 1032. ფლუნიტრაზეპამი (Flunitrazepam)
 1033. ფლუოკორტოლონი (Fluocortolone)
 1034. ფლუოქსეტინი (Fluoxetine)
 1035. ფლუოცინოლის აცეტონიდი (Fluocinolone acetonide)
 1036. ფლუოცინოლონის აცეტონიდი (Fluocinolone acetonide)
 1037. ფლუპენტიქსოლი (Flupentixol)
 1038. ფლუპირტინი (Flupirtine)
 1039. ფლურაზეპამი (Flurazepam)
 1040. ფლურბიპროფენი (Flurbiprofen)
 1041. ფლუტამიდი (Flutamide)
 1042. ფლუტიკაზონი (Fluticasone)
 1043. ფლუფენაზინი (Fluphenazine)
 1044. ფლუქსოქსაცილინი (Flucloxacillin)
 1045. ფლუციტოზინი (Flucytosine)
 1046. ფოზენაზიდი (Fosenazide)
 1047. ფოზინოპრილი (Fosinopril)
 1048. ფოლიტროპინ ალფა (Follitropin alfa)
 1049. ფოლიტროპინ ბეტა (Follitpopin beta)
 1050. ფოლიუმის მჟავა (Folic acid)
 1051. ფონდაპარინუქს ნატრიუმი (Fondaparinux sodium)
 1052. ფორმოტეროლი (Formoterol)
 1053. ფოსკარნეტ ნატრიუმი (Foscarnet sodium)
 1054. ფოსფესტროლი (Fosfestrol)
 1055. ფოსფომიცინი (Fosfomycin)
 1056. ფოტემუსტინი (Fotemustine)
 1057. ფოქსიმი (Phoxim)
 1058. ფრამიცეტინი (Framycetin)
 1059. ფრუქტოზა (Fructose)
 1060. ფტალილსულფათიაზოლი (Phthalylsulfathiazole)
 1061. ფტივაზიდი (Ftivazide)
 1062. ფტორმეტოლონი (Fluorometholone)
 1063. ფტორურაცილი (Fluorouracil)
 1064. ფუზაფუნჟინი (Fusafungine)
 1065. ფუზიდის მჟავა (Fusidic acid)
 1066. ფურაზოლიდონი (Furazolidone)
 1067. ფუროსემიდი (Furosemide)
 1068. ქინიდინი (Quinidine)
 1069. ქინინი (Quinine)
 1070. ქიფენადინი (Quifenadine)
 1071. ქლორამბუცილი (Chlorambucil)
 1072. ქლორამფენიკოლი (Chloramphenicol)
 1073. ქლორდიაზეპოქსიდი (Chlordiazepoxide)
 1074. ქლორობუტანოლი (Chlorobutanol)
 1075. ქლოროპირამინი (Chloropyramine)
 1076. ქლოროფორმი (Chloroform)
 1077. ქლოროქინი (Chloroquine)
 1078. ქლორპირიფოსი (Chlorpyrifos)
 1079. ქლორპრომაზინი (Chlorpromazine)
 1080. ქლორპროპამიდი (Chlorpropamide)
 1081. ქლორპროტიქსენი (Chlorprothixene)
 1082. ქლორტალიდონი (Chlortalidone)
 1083. ქლორფასინონი (Chlorfacinon)
 1084. ქლორქინალდოლი (Chlorquinaldol)
 1085. ქლორჰექსიდინი (Chlorhexidine)
 1086. ქოლეკალციფეროლი (Cholecalciferol)
 1087. ქოლინის ალფოსცერატი (Choline alfoscerate)
 1088. ქოლინის თეოფილინატი (Choline theophyllinate)
 1089. ქოლინის სალიცილატი (Choline salicylate)
 1090. ქორიოგონადოტროპინი ალფა (Choriogonadotropin alfa)
 1091. ქსანტინოლის ნიკოტინატი (Xantinol nicotinate)
 1092. ქსილომეტაზოლინი (Xylometazoline)
 1093. ქსიპამიდი (Xipamide)
 1094. ცელეკოქსიბი (Celecoxib)
 1095. ცელიპროლოლი (Celiprolol)
 1096. ცერივასტატინ ნატრიუმი (Cerivastatin sodium )
 1097. ცერტოპარინ ნატრიუმი (Certoparin sodium)
 1098. ცეტირიზინი (Cetirizine)
 1099. ცეტრორელიქსი (Cetrorelix)
 1100. ცეფადროქსილი (Cefadroxil)
 1101. ცეფაზოლინი (Cefazolin)
 1102. ცეფაკლორი (Cefaclor)
 1103. ცეფალექსინი (Cefalexin)
 1104. ცეფამანდოლი (Cefamandole)
 1105. ცეფაპირინი (Cefapirin)
 1106. ცეფეპიმი (Cefepime)
 1107. ცეფიქსიმი (Cefixime)
 1108. ცეფოპერაზონი (Cefoperazone)
 1109. ცეფოტაქსიმი (Cefotaxime)
 1110. ცეფოტეტანი (Cefotetan)
 1111. ცეფოქსიტინი (Cefoxitin)
 1112. ცეფპირამიდი (Cefpiramide)
 1113. ცეფპირომი (Cefpirome)
 1114. ცეფპოდოქსიმი (Cefpodoxime)
 1115. ცეფრადინი (Cefradine)
 1116. ცეფტაზიდიმი (Ceftazidime)
 1117. ცეფტიზოქსიმი (Ceftizoxime)
 1118. ცეფტრიაქსონი (Ceftriaxone)
 1119. ცეფუროქსიმი (Cefuroxime)
 1120. ციანკობალამინი (Cyanocobalamin)
 1121. ციზაპრიდი (Cisapride)
 1122. ციკლოპენტოლატი (Cyclopentolate)
 1123. ციკლოპიროქსი (Ciclopirox)
 1124. ციკლოსერინი (Cycloserine)
 1125. ციკლოსპორინი (Ciclosporin)
 1126. ციკლოფოსფამიდი (Cyclophosphamide)
 1127. ცილაზაპრილი (Cilazapril)
 1128. ციმეტიდინი (Cimetidine)
 1129. ცინარიზინი (Cinnarizine)
 1130. ცინოქსაცინი (Cinoxacin)
 1131. ციპერმეტრინი (Cypermethrin)
 1132. ციპროტერონი (Cyproterone)
 1133. ციპროფიბრატი (Ciprofibrate)
 1134. ციპროფლოქსაცინი (Ciprofloxacin)
 1135. ციპროჰეპტადინი (Cyproheptadine)
 1136. ცისატრაკურიუმის ბესილატი (Cisatracurium besilate)
 1137. ცისპლატინი (Cisplatin)
 1138. ცისტეინი (Cysteine)
 1139. ციტალოპრამი (Citalopram)
 1140. ციტარაბინი (Cytarabine)
 1141. ციტიზინი (Cytisine)
 1142. ციტრულინის მალატი (Citrulline malate)
 1143. ციფენოტრინი (Cifenotrin)
 1144. ციფლუტრინი (Cyfluthrin)
 1145. ხენოდეოქსიქოლის მჟავა (Chenodeoxycholic acid)
 1146. ხინაგოლიდი (Quinagolide)
 1147. ჯოზამიცინი (Josamycin)
 1148. ჰალოპერიდოლი (Haloperidol)
 1149. ჰალოტანი (Halothane)
 1150. ჰელიომიცინი (Heliomycin)
 1151. ჰემინი (Hemin)
 1152. ჰემფიბროზილი (Gemfibrozil)
 1153. ჰემციტაბინი (Gemcitabine)
 1154. ჰეპარინი ნატრიუმიანი (Heparin sodium)
 1155. ჰექსესტროლი (Hexestrol)
 1156. ჰექსეტიდინი (Hexetidine)
 1157. ჰექსობარბიტალი (Hexobarbital)
 1158. ჰექსოპრენალინი (Hexoprenaline)
 1159. ჰიალურონიდაზა (Hyaluronidase)
 1160. ჰიდროკორტიზონი (Hydrocortisone)
 1161. ჰიდროკორტიზონის 17-ბუტირატი (Hydrocortisone 17-butyrate 17-)
 1162. ჰიდროტალციტი (Hydrotalcite)
 1163. ჰიდროქლოროთიაზიდი (Hydrochlorothiazide)
 1164. ჰიდროქსიზინი (Hydroxyzine)
 1165. ჰიდროქსიკარბამიდი (Hydroxycarbamide)
 1166. ჰიდროქსიქლოროქინი (Hydroxychloroquine)
 1167. ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი (Hyoscine butylbromide)
 1168. ჰისტამინი (Histamine)
 1169. ჰისტიდინი (Histidine)

 

 

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..