გედეონ რიხტერი GEDEON RICHTER

 სოციოლოგიური გამოკითხვა Sorry, there are no polls available at the moment.

GEDEON RICHTER

 1. აერტალი
 2. ანდანტე
 3. არდუანი
 4. აურობინი
 5. ბრომოკრიპტინ რიხტერი
 6. ბუტადიონი
 7. გინოფორტი
 8. გორდოქსი
 9. დეკარისი
 10. დეკარისი 150 mg
 11. დიროტონი
 12. ედნიტი
 13. ეკვატორი
 14. ემეტრონი
 15. ესკაპელი
 16. ვერმოქსი
 17. ვეროშპირონი
 18. ვინბლასტინ რიხტერი
 19. ვინპოცეტინი
 20. კავინტონი
 21. კავინტონი tab
 22. კავინტონი ფორტე
 23. კალიფსოლი
 24. კალუმიდი
 25. კვამატელი
 26. კვამატელი მინი
 27. კლიონ დ 100
 28. კლიონი
 29. კო დიროტონი
 30. კურიოზინ გელი
 31. კურიოზინი ხსნარი
 32. ლაქტინეტი
 33. ლინდინეტი 20
 34. ლინდინეტი 30
 35. მიდოკალმი
 36. მიდოკალმი
 37. მიკოსისტი
 38. ნოვინეტი
 39. ნორკოლუტი
 40. ნორმოდიპინი
 41. ოსტალონი
 42. ოქსიტოცინი
 43. პანანგინი
 44. პოსტინორი
 45. რეგულონი
 46. რეტაბოლილი
 47. რექსეტინი
 48. რიგევიდონი
 49. რიგევიდონი 21+7
 50. სტუგერონი
 51. ტამსოლი
 52. ტებანტინი
 53. ტერბიზილი
 54. ტერბიზილი კრემი
 55. ტრი-რეგოლი
 56. ფტოროკორტი
 57. ჰალოპერიდოლი
 58. ჰალოპერიდოლი დეკანოატი
 59. ჰალოპერიდოლი ფორტე
 60. ჰიდროკორტიზონ რიხტერი

________________________________________

გედეონ რიხტერი …..გედეონ რიხტერი