ჰეელი HEEL

სოციოლოგიური გამოკითხვა Sorry, there are no polls available at the moment.

HEEL
1.  ანგინ-ჰეელ სდ

2.  ბრონჰალის-ჰეელი

3.  გასტრიკუმეელი

4.  გინეკოჰელ ნ

5.  გრიპ-ჰეელი

6.  დისკუს კომპოზიტუმი

7.  ენგისტოლ ნ

8.  ენგისტოლი

9.  ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ – ნაზენტროფენი სნ

10.  ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ სნ

11.  ვალერიანაჰელი

12.  ვერტიგოჰელი

13.  ვერტიგოჰელი

14.  ვიბურკოლი ნ

15.  კლიმაკტ-ჰელი

16.  კრალონინ ტროპფენი

17.  კრალონინი

18.  ლიმფომიოზოტი

19.  ლიმფომიოზოტი ნ

20.  ლუფფა

21.  ნერვოჰელ ნ

22.  ნეურექსანი

23.  ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი

24.  ოკულოჰელი

25.  ოსტეოჰელ ს

26.  პეონია

27.  პეონია

28.  რენელ ნ

29.  საბალ-ჰომაკორდი

30.  სპასკუპრელ ს

31.  სპასკუპრელი

32.  სპასკუპრელი

33.  სპიგელონი

34.  ტარტეფედრელ ნ

35.  ტრაუმელ ს

36.  ცელ ტ

37.  ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ

38.  ჰეპარ კომპოზიტუმ ნ

39.  ჰეპელი

40.  ჰორმელ სნ

41.  ჰუსტელი

________________________________________

ჰეელი …..ჰეელი

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..