პე ეს პე PSP

სოციოლოგიური გამოკითხვა [poll id=”110″]

PSP
1.  ანაურანი

2.  მაგნიუმ ბ6

3.  მონურალი

4.  რინოფლუიმუცილი

5.  ფლუიმუცილი

________________________________________

PSP …..პე ეს პე