წყალი

სუფთა სასმელი წყალი ქართულ ბაზარზე

 ბინული – სასმელი წყალი
 ბორჯომის წყაროს წყალი
 წყალი ,,გუდაური”
 წყალი ,,სნო”
 ცივი წყალი
 რაჭის წყაროები
 წყალი ბაკურიანი
 წყალი «საირმის ნაკადულები»

 სასმელი წყალი

 სასმელი წყალი
 წყალი ორსულობისას
 წყალი კვებაში
 წყალი და ბავშვი
 სპორტსმენი და წყალი
 მოხუცები და წყალი
კოსმეტიკა და წყალი
 წყალი და სექსი
 წყალი და ვარჯიში

 მინერალური წყლები

მინერალური წყალი ,,ბორჯომი
 მინერალური წყალი ,,საირმე”
მინერალური წყალი «საირმე ტრადიციული»
მინერალური წყალი ,,ნაბეღლავი
 მინერალური წყალი  ,,ლიკანი”
 მინერალური წყალი ,,მიტარბი”
 მინერალური წყალი ,,ლუგელა”
 მინერალური წყალი  ,,ფლატე”
 მინერალური წყალი ,,ზვარე”
 მინერალური წყალი ,,მენჯი”

მინერალური წყლების სამკურნალო თვისებები

 წყლები გარეგანი გამოყენებისათვის

ნუნისის წყალი და კურორტი
 წყალტუბო
თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი
ნასაკირალი
ნაბეღლავი
ახტალა

 წყლის სამედიცინო საკითხები

 ორგანიზმის გაუწყლოება

/  გაუწყლოება ბავშვებში
 გაუწყლოება ხანშიშესულებში
 გაუწყლოება – თანამედროვეობის დაავადება
 ექსიკოზი გაუწყლოება
 ჰიპონატრემია
 ანჰიდრემია
ჰიდროფილობა
 წყალ – მარილოვანი ბალანსი
 წყალ – მარილოვანი ცვლა
წყლით მკურნალობა
უხარისხო სასმელი წყლით გამოწვეული დაავადებები

 ქოლერა უხარისხო წყლისაგან
ეშერიქიოზი უხარისხო წყლისაგან
ამებიაზი უხარისხო წყლისაგან
 მუცლის ტიფი უხარისხო წყლისაგან
ინფექციური ჰეპატიტი უხარისხო წყლისაგან
დიზენტერია უხარისხო წყლისაგან
გასტროენტერიტი უხარისხო წყლისაგან
დიარეა უხარისხო წყლისაგან 

   წყალი და გულის შეტევა

 წყლების რეიტინგული კვლევები

 წყალი. ქართული პოსტების კატალოგი
 თბილისის მინერალური წყლების ბაზრის კვლევა– ილიაუნი
 მინერალური წყლების რეიტინგი – სოციოლოგიური გამოკითხვა

  წყალი ბუნებაში

წყალი სამყაროში
 ჰიდროსფერო
 წყლის ნახევარსფერო
მიწისქვეშა წყალი
ზღვის წყალი
წყლის  წრებრუნვა
წყლის პრობლემები
 წყლის ბალანსი 
 წყლის რეჟიმი 
 მდინარე
 წყარო

საქართველოს შიდა წყლები

 მდინარეთა წყლების ქსელი
 ტბებიწყლები საქართველოში
 მყინვარები წყლები  საქართველოში
 მიწისქვეშა წყლები
 ჭაობების წყლები  საქართველოში
 შავი ზღვა საქართველოს ფარგლებში

 სხვადასხვა წყლის შესახებ

პერსპექტიული მინერალური წყლები

მინერალური წყალი ,, ვეძა” მინერალური წყალი  ,,ძუძუს წყარო” მინერალური წყალი ,,ლაშიჭალა” მინერალური წყალი  ,,მუაში” მინერალური წყალი ,,ავადჰარა” მინერალური წყალი ,,სქური” მინერალური წყალი ,,ძაუ” მინერალური წყალი « ვაჟას წყარო» მინერალური წყალი « უწერა» მინერალური წყალი « ყაზბეგი» მინერალური წყალი « ცაიში» მინერალური წყალი « მახინჯაური» მინერალური წყალი « სულორი» მინერალური წყალი « შოვი» ნახშირმჟავა წყლები მინერალური ნივთიერებები მინერალური წყალი გასტრონომიაში მინერალური წყალი კოსმეტოლოგიაში

წყალსატევის სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონა
კვატორია წყლის ზედაპირის მონაკვეთი
ბიომრავალფეროვნება და წყალი
წყლის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა
წყლის დაბინძურების ინტეგრირებული კონტროლის სისტემა
დებიტი, წყლის რაოდენობა
ზღვის წყლის დაბინძურება
 წყლის სანაპიროს  მკაცრი ზედამხედველობის ზოლი
საკვებისა და წყლის  უფლება
 წყალი (მოკლე მიმოხილვა)
 აქტივირებული წყალი
 აპიროგენული წყალი
დისტილაცია
  დისტილირებული წყალი
 ბიდისტილატი
 სტაბილიზებული წყალი
ჟანგბადიანი წყალი
 სტაბილიზებული ჟანგბადი
 ჯანმრთელი წყალი

 საკანონმდებო ტერმინები წყლის შესახებ

გარემოსდაცვითი ნებართვა გეოლოგიური მინაკუთვნი კონტინენტური შელფის რესურსები მდგრადი განვითარება მდგრადი განვითარების პრინციპები მიწისქვეშა წყლები სასარგებლო წიაღისეული წყალი საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა საქართველოს კონტინენტური შელფი – წყალქვეშა წიაღი საქართველოს ტერიტორიული წყლები საქართველოს შიგა წყლები საქმიანობა საქმიანობის სუბიექტი ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი წიაღისეული წყალი წყალაღება წყალმოსარგებლე წყალჩაშვება წყლის  საბადო წყლის სამთო მინაკუთვნი წყლის სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა

 საიტები წყლის შესახებ

 წყალი ბოთლით – https://sites.google.com/site/wyalibotlit/
 წყალი ,,ბინული” – https://sites.google.com/site/wyalibinuli/
 წყალი სასმელი – https://sites.google.com/site/wyalisasmeli/
 მინერალური წყალი – https://sites.google.com/site/mineraluriwyali/ 

 სვლაგეზები

 მინერალურ  წყალ  “ბორჯომის” სვლაგეზი

___________________________________________________________