ძაუ

ძაუ

ძაუ — ნახშირორჟანგიანი ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდული ნატრიუმიანი სამკურნალო და სუფრის მინერალური წყარო. ძაუს საბადო დაკავშირებულია რღვევის ზოლთან, რომლის გასწვრივ ერთმანეთს ეხება ბაიოსური პორფირიტული წყებისა და ნეოგენური ასაკის ქვიშაქვები და თიხები. მინერალურ წყალს მოიპოვებენ ნეოგენური ნალექებიდან ჭაბურღილების საშუალებით.

 _____________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook