სასარგებლო წიაღისეული წყალი

წყალი

სასარგებლო წიაღისეული – დაძიებული წიაღისეული, რომლის მოპოვება და გადამუშავება მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების თანამედროვე დონეზე შესაძლებელი, ეკონომიკურად მიზანშეწონილი და ეკოლოგიურად მისაღებია. (საქართველოს  კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook