საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა

წყალი

საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა – საზღვაო რაიონი,რომელიც აითვლება იმ სწორი ამოსავალი ხაზებიდან,რომლებიდანაც ხდება ტერიტორიული წყლების ათვლა და რომელთა სიგანეც არ აღემატება 200 საზღვაო მილს. (საქართველოს კანონიწყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook