წყალაღება

წყალი

წყალაღება – წყლის ზედაპირული ან მიწისქვეშა ობიექტებიდან წყლის გარკვეული რაოდენობის ამოღება ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ან უამისოდ.  (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook