არხილოსკალო

  • თურმანიძის მალამოები

არხილოსკალოს სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

არხილოსკალოს  ადმინისტრაციული მდებარეობა – დედოფლისწყაროს რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – ივრის ზეგანის (შირაქის ველი) აღმოსავლეთი ნაწილი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 670 მ. რელიეფი – ვაკე-ბორცვიანი.

არხილოსკალოს   კლიმატი – მშრალი, სუბტროპიკული. ზამთარი ზომიერად ცივი, თითქმის უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 2,00C. ზაფხული ძლიერ თბილი, მშრალი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 230C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 544 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 76%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2300 საათი.

არხილოსკალოს   ფლორა – ტყეველიანი და ველიანი ლანდშაფტი, ვენახები.
არხილოსკალოს  ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი: დაბალი მთის და ველის ჰავა.

მკურნალობის სახეობა არხილოსკალოში: პასიური კლიმატოთერაპია

>> საქართველოს კურორტები

.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook