მე–2 საავადმყოფოს პროქტოლოგიური განყოფილება

მე–2 საავადმყოფოს პროქტოლოგიურ განყოფილება
განყოფილების  ადმინისტრაციას! განახლებული ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელფოსტაზე mpifarm@gmail.com