ალექსის ემესეს

ალექსის ემესეს

1. პრეპარატ გა-40-ის  აღწერა
2. გა-40 ევროპასა და ამერიკაში
3. დისტანციური კონსულტაციები გა-40 -ის შესახებ
4. პროფესორ გიორგი ალექსიძის ბიოგრაფია
5. პაციენტთა კონსულტანტის პროფესორ კონსტანტინე ჩახუნაშვილის პერსონალური გვერდი –
http://www.medgeo.net/2012/12/04/კონსტანტინე-ჩახუნაშვილი/
6. სამეცნიერო კვლევები გა-40 – ის შესახებ
7. გა–40–ზე შემომავალი ლინკები

.

♦ გვერდები www.medgeo.net-ზე:

 1.  პროფესორ კონსტანტინე ჩახუნაშვილის პერსონალური გვერდი – http://www.medgeo.net/2012/12/04/კონსტანტინე-ჩახუნაშვილი/
 2. GA-40 – http://www.medgeo.net/2012/04/05/ga-3/
 3. გა-40. ბანერები – http://www.medgeo.net/2012/11/18/გა-40-ბანერები/

♦ Google-ს გვერდები:

 1. გიორგი იაგოს–ძე ალექსიძეhttps://sites.google.com/site/giorgiiagosdzealeksidze/
 2. https://sites.google.com/site/giorgiiagosdzealexidze/
 3. გა-40https://sites.google.com/site/ga40ga40/
 4. GA-40https://sites.google.com/site/ga40alexidze/
 5. GA-40https://sites.google.com/site/ga40aleqsidze/
 6. GA-TUBERKULINhttps://sites.google.com/site/gatuberkulin/
 7. GA-GEPATONIN https://sites.google.com/site/gagepatonin/
 8. GA-PROSTANALhttps://sites.google.com/site/gaprostanal/
 9. GA-GLOMUNONEFRINhttps://sites.google.com/site/gaglomunonefrin/
 10. GA-DIABETINhttps://sites.google.com/site/gadiabetin/
 11. GA-AUTOIMUNEXhttps://sites.google.com/site/gaautoimunex/
 12. A-IMMUCORhttps://sites.google.com/site/aimmucor/
 13. GA-BRONCHONALhttps://sites.google.com/site/gabronchonal/
 14. GA-SEXONALhttps://sites.google.com/site/gasexonal/
 15. GA-COSMETIChttps://sites.google.com/site/gakosmetic/
 16. GA-SANIhttps://sites.google.com/site/preparatigasani/
 17. GA-FUNGICIDhttps://sites.google.com/site/gafungicid/
 18. GA-REGENhttps://sites.google.com/site/preparatigaregen/

_____________________________________________________

გვერდი, ტექსტები, ბანერები და რეკლამები ეკუთვნის ფირმა ”ალექსის ემესეს”.
medgeo.net ასრულებს ჰოსტინგის  ფუნქციას.
გვერდზე წარმოდგენილ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი: გა-40  სამკურნალო პრეპარატის ავტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, დოქტორი, ინტერნკონტინენტალური სამედიცინო და სოციალური აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, მედიკო-ბიოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,  შპს ”ალექსის” .პრეზიდენტი,  გიორგი იაგოს-ძე ალექსიძე
ელ. ფოსტა: giorgi_alexidze@yahoo.com; მობ. 555 90 30 00

______________________________