მენჯი

  • თურმანიძის მალამოები

მენჯის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

მენჯი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – სენაკის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილი, მდ. ცივის (მდ. რიონის მარჯვენა შენაკადი) ხეობა. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 29 მ. რელიეფი – ვაკე. კლიმატი – ნოტიო სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 5,20C. ზაფხული ძალიან თბილი, ნოტიო. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 230C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1480 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 73%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2160-2200 საათი
მენჯი – ფლორა – ხეხილის (უმეტესად ციტრუსების) ბაღები და დეკორატიული ნარგავები
მენჯი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: მეთანიანი, სულფიდური, კაჟიანი, ქლორიდულ-ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 6,0-14,0 122 გ/დმ3 და აზოტიანი, სულფიდური, ქლორიდულ-ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 5,2-7,4 გ/დმ3. აღნიშნული მინერალური წყლების ტემპერატურაა 270C – 700C.
მკურნალობის სახეობა მენჯში – მინერალური წყლის აბაზანები... >> საქართველოს კურორტები

.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook