ბრინჯი

ბრინჯი

პოსტი მზადდება. დაახლოებით შეიცავს XXX კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>