საზამთრო

საზამთრო

საშუალოდ შეიცავს  – 27 კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>