ალერგიის ცენტრი

ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი

ალერგიის ცენტრის მისამართი: ლუბლიანას ქ.2/6

ალერგიის ცენტრის  ტელ.: 2 520533

ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრიადმინისტრაციას: 

ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის  შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელფოსტაზე:  mpifarm@gmail.com. ეს გვერდი შეგიძლიათ აქციოთ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის  საიმიჯო გვერდად.

..