დოქტორი დავით ჩიკ

დოქტორი დავით ჩიკ

დოქტორი დავით ჩიკ მისამართი:  მონტიფიორის ქუჩა 31, ხოლონი, ისრაელი

Email: info@chick.co.il; Phone:972-3- 6515074 ; Fax: 972-3- 6515084

დოქტორი დავით ჩიკ ხელმძღვანელობას:

დოქტორი დავით ჩიკ შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელფოსტაზე:  mpifarm@gmail.com

_____________________________