პანინტესტინოსკოპია

  • თურმანიძის მალამოები

პანინტესტინოსკოპია

წვრილი ნაწლავის გამოკვლევის მეთოდი, რომელიც ხორციელდება ფიბროენდოსკოპის საშუალებით. ეს მეთოდი წარმოადგენს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ენდოსკოპიური გამოკვლევის მაღალინფორმატიულ, თანამედროვე მეთოდს. მისი საშუალებით შესაძლებელია ზუსტი დიაგნოზის დასმა და აუცილებლობისამებრ ქსოვილის ნაწილის აღება მორფოლოგიური გამოკვლევისათვის.

__________________________________________

გადასვლა  ,,ენდოქირურგია”

Share this...Share on Facebook
Facebook