რობოტი – ქირურგი

რობოტიქირურგი

რობოტი –ქირურგები სულ უფრო მეტ ადგილს იკავებს ქირურგიულ სტატისტიკაში>>>

                                                                                                                                                                                                             არჩილ შენგელია

ლაპაროსკოპიული ქირურგიის  განვითარების ახალ ეტაპს წარმოადგენს  სპეციალური რობოტების გამოყენება. ამდაგვარი რობოტი–ქირურგები  აღჭურვილია მიკროინსტრუმენტებით,  ასევე ძალიან პატარა ვიდეოთვალით, რომელიც წარმოქმნის ფერად სამ განზომილებიან გამოსახულებას რეალურ რეჟიმში. ქირურგის მოძრაობები გადაიტანება რობოტის მიერ მიკროინსტრუმენტების  სინქრონულ  მოძრაობაში.  ამის საშუალებით ოპერაცია წარიმართება ბევრად ზუსტად, სისხლძარღვების და ნერვების ყველაზე წვრილი წნულების დაუზიანებლად. ლაპაროსკოპიული ოპერაციები იკავებენ უფრო მეტ და მეტ ადგილს ზოგად ოპერაციულ სტატისტიკაში.

_________________________

გადასვლა  ,,ენდოქირურგია”