სტომატოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი

..

 1. აბატმენტი
 2. აბრაზიული მასალები
 3. აბსოლუტური ძალა საღეჭი კუნთების
 4. აბსცესი (abscessus)
 5. აგენეზია (agenesia)
 6. აგნატია (agnathia)
 7. ადგილობრივი ანესთეზია
 8. ადგილობრივი ჰიპოპლაზია
 9. ადენოფლეგმონა
 10. ადენტია
 11. ადვილად დნობადი შენადნობები
 12. ადჰეზია (მიწებება)
 13. ადჰეზია არაპირდაპირი
 14. ადჰეზია პირდაპირი (ბონდინგი)
 15. ადჰეზივები
 16. ადჰეზიური პროთეზი
 17. აველისის სინდრომი
 18. ავტომატიზმის პრინციპი
 19. ავტოტრანსპლანტაცია
 20. ათერომა
 21. აკროსილი
 22. ალერგია
 23. ალერგია კბილის პროთეზზე
 24. ალერგიული სინჯი
 25. ალერგიული სტომატიტი
 26. ალვეოლები კბილის (კბილბუდეები)
 27. ალვეოლექტომია
 28. ალვეოლიტი
 29. ალვეოლოპლასტიკა
 30. ალვეოლოტომია
 31. ალვეოლური მორჩი
 32. ალვოჟილი
 33. ალოტრანსპლანტაცია
 34. ამოვარდნილობა კბილის
 35. ამოვარდნილობა ჩვეული (მორეციდივე)
 36. ამოკვეთა „ჩაჩის” (პერიკორონიტი)
 37. ამპუტაცია კბილის ფესვის
 38. ანაბეჭდი
 39. ანალოგი იმპლანტატის
 40. ანატომიური გვირგვინი კბილის
 41. ანატომიური ფორმა კბილის
 42. ანესთეზია
 43. ანკილოზი
 44. ანომალიები კბილების განვითარების
 45. აპექსი
 46. აპექსლოკატორი
 47. აპიკალური
 48. არაკარიესული დაზიანება კბილების
 49. არასრული ამელოგენეზი
 50. ართრიტი საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის
 51. ართროზი საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის
 52. არკუს დიგმა
 53. არმირება
 54. არტაშანის დადება
 55. არტიკულატორი
 56. არტიკულაცია (ლათ. articulation
 57. არხი კბილის
 58. არხის შემავსებელი
 59. ასეპტიკა
 60. ასფიქსია
 61. ატაჩმენტი
 62. ატროფია ძვლის
 63. აუტანლობა ბაზისის პლასტმასების
 64. აფთა
 65. აფთოზური სტომატიტი
 66. აქტინომიკოზი
 67. ბაადერის სინდრომი
 68. ბაბინსკის სიმპტომი
 69. ბაბიტები
 70. ბადე ტიტანის
 71. ბავშვის ზრდის საზომი ცხრილი
 72. ბაზალური (basalis)
 73. ბაზალური იმპლანტატი
 74. ბაზისი პროთეზის
 75. ბალანსი პროთეზის
 76. ბალოგ-ლელკესის სინდრომი
 77. ბანდაჟი
 78. ბანდაჟის ორთოდონტული რგოლი
 79. ბაქტერიციდული
 80. ბელის სიმპტომი
 81. ბელცის სიმპტომი
 82. ბელცის სინდრომი
 83. ბერჟერონის სინდრომი
 84. ბერტონის სიმპტომი
 85. ბეტადინი (იოდოპოვიდონი)
 86. ბეჰჩეგის სინდრომი
 87. ბიკუსპიდატი
 88. ბიოთავსებადობა
 89. ბიოლოგიური მეთოდი პულპიტის მკურნალობის
 90. ბიომეტრია (biometria)
 91. ბიომექანიკა
 92. ბიომექანიკა ქვედა ყბის
 93. ბიომექანიკური მეთოდები სტომატოლოგიაში
 94. ბიომიკროსკოპია
 95. ბიოფსია (biopsia)
 96. ბიპროგნატია (biprognathia)
 97. ბიფურკაცია (bifurcatio)
 98. ბლასტომიკოზი
 99. ბლეკი (Black)
 100. ბლეკის (Black) ფაგოდინამომეტრი
 101. ბლოკადა ქვედა ყბის
 102. ბლოკირება კბილების
 103. ბონვილი (W.G.A.Bonwill). არტიკულაციის კანონები
 104. ბონვილის სამპუნქტიანი კონტაქტი
 105. ბორმანქანა (bohrmaschine)
 106. ბორცვები საღეჭი
 107. ბორცვი ალვეოლური
 108. ბორცვი სასახსრე
 109. ბოუგის სიმპტომი
 110. ბოქსილი
 111. ბრაქიგენია (brachigenia)
 112. ბრაქიოდონტი (brachiodont)
 113. ბრეკეტი, ბრეკეტ-სისტემა
 114. ბროკ-პოტრიეს სინდრომი
 115. ბრუქსიზმი
 116. ბუგელი (bugel)
 117. ბუგელური პროთეზი
 118. ბუგელური პროთეზი ატაჩმენტებით
 119. ბუგელური პროთეზი კლამერებით
 120. ბუნიკი ენდოდონტიური
 121. ბუნიკი კუთხიანი
 122. ბუნიკი პირდაპირი
 123. ბუნიკი ტურბინული
 124. ბუნიკი ფესვის
 125. ბურღები კბილის
 126. ბუფერული მოცულობა ნერწყვის
 127. ბუშტუკი (urtica)
 128. გააქტიურება
 129. გათეთრება კბილების
 130. გათეთრება კბილების ლაზერით
 131. გათეთრება შინაგანი (ენდოგათეთრება)
 132. გალვანიზაცია
 133. გალვანიზმი
 134. გალვანოტექნოლოგია
 135. გამტარებლობითი ანესთეზია
 136. გაპობა კბილის (მოტეხილობა)
 137. გაპრიალება ბჟენის
 138. გარანტია
 139. გასტრიტი (gastritis)
 140. გაუტკივარება
 141. გერენის სიმპტომი
 142. გვერდითი ოკლუზია
 143. გვირგვინი კბილის (ლათ. corona)
 144. გვირგვინი კბილის დაშტამპული
 145. გვირგვინი კბილის ხელოვნური (ერთეული)
 146. გვირგვინი ტელესკოპიური (ბერძ. tele-შორს, + skopeo
 147. გვირგვინის მომხსნელი ე.ვ. კოპის
 148. გინგივექტომია
 149. გინგივიტი (gingivitis)
 150. გინგივიტი კატარული ქრონიკული
 151. გინგივიტი მწვავე კატარული
 152. გინგივიტი ქრონიკული ჰიპერტროფიული
 153. გინგივიტი წყლულოვან-ნეკროზული ვენსანის
 154. გინგივიტი ჰიპერტროფიული
 155. გლოსალგია (glossalgia)
 156. გლოსიტი
 157. გნატოდინამომეტრი
 158. გნატოლოგია
 159. გოდონის (Godon) არტიკულაციური წონასწორობის თეორია
 160. გოთური კუთხე
 161. გრანულომა
 162. გრინაზოლი
 163. გუნდა საკვების
 164. გუტაპერჩა
 165. გუტასოლვი
 166. დაბეჭდვა (ჰერმეტიზაცია) ფისურების
 167. დაბჟენა
 168. დამუშავება კბილის ერთეული გვირგვინის ქვეშ ან ხიდისებრი პროთეზისთვის საყრდენის ქვეშ
 169. დამუშავება კბილის ფესვის არხის
 170. დამცავი ლითონის გვირგვინი
 171. დამცავი სტომატოლოგიური ფირფიტა
 172. დანტისტი (dantiste)
 173. დარსონვალის დენები
 174. დაყენება იმპლანტატის
 175. დაშლა კბილის
 176. დაცენტრიფუგებული სისხლი
 177. დახურული კიურეტაჟი კბილ-ღრძილის ჯიბის
 178. დევიტალური ექსტირპაცია
 179. დეკბისი (dekbis, genuiner)
 180. დეკუბიტუსი (decubitus)
 181. დელტისებრი ყბა (deltakiefer)
 182. დენი დარსონვალის
 183. დენტალური იმპლანტოლოგია
 184. დენტიკლი
 185. დენტინი (substantia eburnea)
 186. დენტინოგენეზი არასრული (dentinogenesis imperfecta)
 187. დენტოფობია
 188. დეპოფორეზი
 189. დეპულპირება
 190. დესიდენტი
 191. დესტრუქცია ძვლის
 192. დეტარტრინი
 193. დეტარტროლ ულტრა
 194. დიაგნოზი
 195. დიაგნოსტიკური სისტემა Florida Probe (აშშ)
 196. დიასთემა ცრუ (diastema anechtes)
 197. დიასთემა ჭეშმარიტი (diastema echtes), ტრემა (wirchow)
 198. დიგნატია (dignathia)
 199. დიზოკლუზია
 200. დისკი სახსარშიდა (discus articularis)
 201. დისპლაზია კბილების (dysplasia dentes)
 202. დისტალური (distal)
 203. დროებითი გვირგვინები
 204. დუდღუნი, ცხვირში ლაპარაკი, რინოლალია
 205. ედს
 206. ეკვატორი კბილის
 207. ეკზოსტოზი (exostosis)
 208. ელევატორი
 209. ელექტროოდონტოდიაგნოსტიკა
 210. ელექტროფორეზი
 211. ენა (lingua)
 212. ენდოდონტია
 213. ენდოდონტიური კომპიუტერი
 214. ეპიდემიოლოგია
 215. ერთეული კერამიკული გვირგვინი
 216. ერთეული ლითონკერამიკის გვირგვინი
 217. ეროზია (erosio)
 218. ეტიოლოგია
 219. ექსტირპაცია (extirpatio)
 220. ექსტრაქცია (extractio)
 221. ექსუდატი
 222. ეშვები
 223. ვაკუუმით ჩამოსხმა
 224. ვანტური პროთეზი
 225. ველი საპროთეზო
 226. ვენსანის სიმპტომი
 227. ვერტიკალური კონდენსაცია
 228. ვესტიბულოპლასტიკა
 229. ვიბრაციული ხელსაწყო (ვიბრომაგიდა)
 230. ვიზიოგრაფი
 231. ვინირება
 232. ვინირება (პირდაპირი ვინირება)
 233. ვინირი (veneer)
 234. ვიტალური ამპუტაცია პულპის
 235. ვიტალური ექსტირპაცია
 236. ზოგადი გაუტკივარება
 237. ზონდი
 238. თაბაშირი
 239. თანკბილვა
 240. თერაპია (თარგმანში
 241. თრომბოციტული პლაზმა ფიბრინის მაღალი შემცველობით
 242. იზოდანი
 243. იმედიატპროთეზი
 244. იმობილიზაცია (immobilisatio)
 245. იმპლანტატი
 246. იმპლანტაცია კბილის (implantation)
 247. იმპლანტმედი
 248. ინდივიდუალური საანაბეჭდე კოვზები
 249. ინკურსტაცია კბილების
 250. ინლეი (inlay)
 251. ინტრაორალურად (intraoralis)
 252. იოდინოლი
 253. იოდოპოვიდონი (ბეტადინი)
 254. ირიგაციული პროთეზი Marten მიხედვით
 255. კალანქოეს წვენი
 256. კალენდულას ნაყენი
 257. კალცინოზი (calcinosis)
 258. კალციპულპი
 259. კანალ +
 260. კანდიდოზი (რძიანა)
 261. კაპა
 262. კარბუნკული
 263. კარიბჭე პირის (vestibulum oris)
 264. კარიესი (ლათ. caries
 265. კარიესი 1,5 წლამდე ასაკის ბავშვებში (ე.წ. „ბოთლის” კარიესი)
 266. კარისოლვი (carisolv)
 267. კარკასი პროთეზის (იტალ. carcassa
 268. კბილები პფლუგერის
 269. კბილები ფურნიეს
 270. კბილები ჰეტჩინსონის
 271. კბილი (ლათ
 272. კბილის ამოვარდნილობა (dens luxatio)
 273. კბილის ამოჭრის მექანიზმი
 274. კბილის არხების განმეორებითი მკურნალობა
 275. კბილის გათეთრება
 276. კბილის განვითარება
 277. კბილის გვირგვინოვანი ნაწილის მოტეხილობა
 278. კბილის დანალექი
 279. კბილის მოძრაობა
 280. კბილის ნადები
 281. კბილის ნადების მოხსნა
 282. კბილის პასტა
 283. კბილის საკონტაქტო პუნქტები
 284. კბილის საპროთეზო ლაბორატორია
 285. კბილის ფოლაქი
 286. კბილის ფორმულა
 287. კბილის ქვა
 288. კბილის ქვის მოსაცილებელი ულტრაბგერითი აპარატი
 289. კბილის ჩანასახი
 290. კბილის ცემენტი (substantia ossea)
 291. კბილის ჯაგრისი
 292. კენედის კლასიფიკაცია
 293. კერამიკა (ბერძ. keramike
 294. კერომერები
 295. კვარცი (გერმ.quartz)
 296. კვინკეს შეშუპება
 297. კინეტიკური პრეპარირება კბილების
 298. კისტა (ბერძ. kiste
 299. კისტოგრანულომა (ლათ. granulum
 300. კიურეტაჟი
 301. კიურეტაჟი (კბილბუდის)
 302. კლამერი (გერმ. klammer
 303. კლამერი საყრდენი
 304. კლამერის ხაზი
 305. კლასიფიკაცია პერიოდონტის ბოჭკოების
 306. კომპიუტერული დამიზნებითი სურათი
 307. კონსერვატორული პაროდონტოლოგია (კონსერვატორული მკურნალობა პაროდონტოლოგიაში)
 308. კონსოლური პროთეზი
 309. კონსტრუირება პროთეზის (აპარატის) (ლათ. construere)
 310. კონტაქტი ოკლუზიური (ლათ. contactus
 311. კონტრაქტურა (ლათ. contractura
 312. კონტრაცეპციის ქირურგიული მეთოდები
 313. კონტრფორსი (ფრ
 314. კოსმეტიკური კონტურირება
 315. კოფერდამი
 316. კუთხე საგიტალური სასახსრე გზის
 317. კუთხე საგიტალური საჭრელი გზის
 318. კუთხე ტრანსვერსული სასახსრე გზის
 319. კუთხე ტრანსვერსული საჭრელი გზის
 320. ლაბიომეტრი
 321. ლაზეროთერაპია
 322. ლარგალ ულტრა
 323. ლატერალური კონდენსაცია
 324. ლაქი სტომატოლოგიური მფარავი
 325. ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი
 326. ლეიკოპლაკია (leucoplakia)
 327. ლეიკოპლაკია პროფესიული
 328. ლიგატურა
 329. ლიდოქსორი გელი
 330. ლითონკერამიკა
 331. ლითონპლასტმასა, ლითონპლასტიკატი
 332. ლორწოვანი გარსი პირის ღრუს (membrana mucosa cavum oris)
 333. ლოყები (buccae)
 334. ლუმინესცენციური დიაგნოსტიკა
 335. ლუქსაცია (luxatio)
 336. მაგნიტური განმზიდავი პროთეზები
 337. მაგნიტურ-ლაზერული თერაპია
 338. მაკროგენია (macrogenia)
 339. მაკროგლოსია (macroglossia)
 340. მაკროგნატია (macrognathia)
 341. მაკროდონტია (macrodontia)
 342. მაკროქეილია (macrocheilia)
 343. მარასლავინი
 344. მარმარილოს დაავადება
 345. მასალები კბილების დასაბჟენი
 346. მატრიცა
 347. მაშები კრამპონის
 348. მაცერაცია კბილის მაგარი ქსოვილების, ხელოვნური გვირგვინის ქვეშ (maceratio)
 349. მეორადი კარიესი
 350. მეორადი პროფილაქტიკა
 351. მესამეული პროფილაქტიკა
 352. მეტაპასტა
 353. მეტროგენი
 354. მთლიანი კერამიკული (იგივე კერამიკული პროთეზები)
 355. მიკროაბრაზია
 356. მიკროდონტია (microdontia)
 357. მიკროსკოპი საოპერაციო
 358. მიკროფლორა პირის ღრუს
 359. მიკულიჩის დაავადება
 360. მინანქარი
 361. მიუხორცებლობა იმპლანტატის
 362. მიჩვევა პროთეზთან
 363. მკურნალობა კბილის არხების
 364. მოდული სტომატოლოგიური
 365. მოლარები
 366. მოსაცვლელი თანკბილვა
 367. მოსახსნელი აპარატი დამატებითი აქტიური ელემენტებით
 368. მოსახსნელი აპარატი მარტივი (მოსახნელი ფირფიტა)
 369. მოსახსნელი პროთეზი ბავშვებისთვის
 370. მოცვეთა კბილის მაგარი ქსოვილების
 371. მოცილება გრანულომის
 372. მოძრაობა ჩამომაყალიბებელი
 373. მოხუცებულობითი პროგენია
 374. მულტიკუსპიდატი (multicuspidati)
 375. მუცინი
 376. ნაფლეთოვანი ოპერაცია
 377. ნაწილობრივ მოსახსნელი პროთეზი
 378. ნაწილობრივ მოსახსნელი ფირფიტიანი პროთეზი
 379. ნაწილობრივი ბრეკეტ-სისტემა
 380. ნახეთქი
 381. ნებითი ინფორმირებული თანხმობა
 382. ნევრალგია
 383. ნეიტრალური ზონა
 384. ნემსები ფესვის граненые
 385. ნეოკონესი
 386. ნერწყვი (sialon)
 387. ნერწყვის საქაჩი
 388. ნერწყვ-კენჭოვანი დაავადება
 389. ობლიტერაცია (obliteratio)
 390. ობტურაცია ფესვის არხის
 391. ოდონტომა (odontoma)
 392. ოვერლეი (overlay)
 393. ოკლუდატორი
 394. ოკლუდოგრამა
 395. ოკლუზია
 396. ოკლუზიათაშორისი სიმაღლე
 397. ოკლუზიური ზედაპირი კბილთა მწკრივების
 398. ოკლუზიური სიმაღლე
 399. ონლეი
 400. ოპერაცია
 401. ოპერაციული პაროდონტოლოგია
 402. ორგანო (ბერძ. organon
 403. ორთოგნატია
 404. ორთოდონტია
 405. ორთოდონტული აპარატები
 406. ორთოპანტომოგრამა
 407. ორთოპედიული სტომატოლოგია
 408. ოსტეოგინგივოპლასტიკა
 409. ოსტეოდენსიტომეტრია
 410. ოსტეომიელიტი
 411. ოსტეომიელიტი
 412. ოსტეოპოროზი
 413. ოსტეოსკლეროზი
 414. პათოლოგიური მდგომარეობა
 415. პათოლოგიური მოცვეთა
 416. პათოლოგიური ოკლუზია
 417. პალპაცია
 418. პანორამული რენტგენოგრაფია
 419. პაპილომა
 420. პაპილომატოზი
 421. პარალელომეტრი
 422. პარასაგიტალური სტაბილიზაცია
 423. პარკანი
 424. პაროდონტი
 425. პაროდონტიტი
 426. პაროდონტოგრამა
 427. პაროდონტოზი (parodontosis)
 428. პაროდონტოლოგია
 429. პერიკორონარიტი
 430. პერიოდონტი
 431. პერიოდონტიტი
 432. პერიოდონტონი
 433. პერიოდონტული ნაპრალი
 434. პერიოსტიტი
 435. პერიოსტოტომია
 436. პერკუსია
 437. პერფორაცია
 438. პირველადი პროფილაქტიკა
 439. პირველი დახმარება სისხლდენის დროს
 440. პირის ღრუს სითხე
 441. პირშიდა განაკვეთი
 442. პირშიდა ვიდეოკამერა
 443. პოლაროგრაფია
 444. პოლიპოზი საპროთეზო სარეცელის (ბერძ. polypus < poly
 445. პრემედიკაცია (ლათ. ргае
 446. პრემოლარები
 447. პრეპარირება კბილის მაგარი ქსოვილების (ლათ. preparare
 448. პროვისელი
 449. პროთეზირება კბილების
 450. პროთეზის გადაწყობა (ლაბორატორიული)
 451. პულპა (ლათ. pulpis dentis)
 452. პულპერილი
 453. პულპიტი
 454. პულპომიქსინი
 455. ჟელოპაკი
 456. რანულა (ranula)
 457. რეზექცია (resectio)
 458. რეზექცია დენტინის
 459. რეზექცია ფესვის მწვერვალის
 460. რეზექციული პროთეზი
 461. რეზორსელი
 462. რეკონსტრუქცია
 463. რემინერალიზაციური თერაპია
 464. რენტგენის დენტალური აპარატი
 465. რენტგენოლოგიური კვლევა
 466. რეოდენტოგრაფია
 467. რეოპაროდონტოგრაფია
 468. რეპლანტაცია კბილის
 469. რეპოზიცია კბილის
 470. რესტავრაცია
 471. რეტეინერი (რეტენციული აპარატი)
 472. რეტენირებული კბილი
 473. რეტენცია კბილების (retentia)
 474. რეცესია ღრძილის ადგილობრივი
 475. რეცესტიპტინი ხსნარი
 476. რეციდივი კარიესის
 477. რლბტ
 478. რლმშ
 479. როკლზ N4
 480. როკლზ N8
 481. რომაზულანი
 482. როტაჟერმი
 483. საანაბეჭდე კოვზი
 484. საგიტალური სასახსრე გზა
 485. საგიტალური საჭრელი გზა
 486. სალივაცია (salivatio)
 487. სამპუნქტიანი კონტაქტი ბონვილის
 488. სანაცია პირის ღრუს
 489. საპრიალებელი მასალები
 490. სარქველი ჩამკეტი
 491. სარქვლოვანი ზონა
 492. სასა მაგარი (palatum durum)
 493. სასა რბილი
 494. საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსარი (articulatio temporo-mandibularae)
 495. საფეხური კბილის ყელის
 496. საღეჭი ზედაპირი კბილის (facies masticatio dentis)
 497. საღეჭი სინჯი (ჰელმანის სინჯი)
 498. საღეჭი ძალა კუნთების
 499. საღეჭი წნევა
 500. საღეჭ-სამეტყველო აპარატი
 501. საჭრელები
 502. სედაციური საშუალებები (sedativa)
 503. სეპარირება
 504. სიალოადენიტი (sialoadenitis)
 505. სიალოგრაფია (sialographia)
 506. სიმეტროსკოპია
 507. სიმპტომი „ტკაცუნა” სახსრის
 508. სიმპტომი თმის
 509. სინდრომი კოსტენის
 510. სინდრომი სტენტონ-კაპდეპონის
 511. სინჯი შილერ-პისარევის
 512. სისტემა ბ (System B)
 513. სისტემა ორგანოების (ბერძ. systema
 514. სისტემური ჰიპოპლაზია
 515. სკელერი
 516. სოკოვანი დაავადებები
 517. სოლისებრი დეფექტი
 518. სონოგრაფია
 519. სპერმიციდები
 520. სპორტული სტომატოლოგია
 521. სრული ბრეკეტ-სისტემა
 522. სრული მოსახსნელი პროთეზი
 523. სტანდარტული ხელოვნური კბილები
 524. სტომალგია (stomalgia)
 525. სტომატიტი
 526. სტომატოლოგია (ბერძ. Stoma, stomatos პირი + logos მოძღვრება)
 527. სუნთქვა (respiratio)
 528. სუნი პირიდან (foetor ex ore)
 529. ტაკვის წკირიანი ჩანართი (იგივე ფესვის ჩანართი)
 530. ტაუროდონტი (taurodont)
 531. ტდფუ
 532. ტემპერატურული დიაგნოსტიკა
 533. ტეტრაციკლინური კბილები
 534. ტექნოლოგია „მედ 3 დ&quot
 535. ტექნოლოგია დაწნეხვის (Empress)
 536. ტკივილი ექსტრაქციის შემდგომი
 537. ტკივილი სახის ატიპიური
 538. ტორტოანომალია
 539. ტრავმა კბილის
 540. ტრანსილუმინაციური მეთოდი დიაგნოსტიკის
 541. ტრანსპლანტატი
 542. ტრანსპლანტაცია
 543. ტრანსპოზიცია (transpositio)
 544. ტრემა
 545. ტრეპანაცია კბილის გვირგვინის
 546. ტრიზმი
 547. ულითონო კერამიკა
 548. ულტრაბგერითი თერაპია
 549. ულტრაბგერის აპარატი
 550. ურანოპლასტიკა (uranoplastica)
 551. ფაილი
 552. ფასეტკა
 553. ფესვი ენის
 554. ფესვი კბილის
 555. ფესვშიდა ფიქსატორი (ფესვშიდა ჩანართი)
 556. ფითხი სამედიცინო ენისთვის
 557. ფილტეკ სუპრიმი (Filtek Supreme)
 558. ფილტეკ ფლოუ (Filtek Flow)
 559. ფილტეკი (Filtek)
 560. ფისურა
 561. ფლოსი (კბილის ძაფი)
 562. ფლუოროზი
 563. ფოტოპლეთიზმოგრაფია
 564. ფრენკელის აპარატი
 565. ფრენულოპლასტიკა
 566. ფტორირება კბილების
 567. ფუნქციური მოსვენება საღეჭი კუნთების
 568. ქედი მოძრავი
 569. ქირურგია
 570. ქირურგიული სტომატოლოგია
 571. ქლოროდონტია (chlorodontie) (Wegers)
 572. ქსეროსტომია (xerostomia)
 573. ღარი ნიკაპ-ტუჩის
 574. ღეჭვა (masticatio)
 575. ღეჭვის ეფექტურობა
 576. ღია თანკბილვა
 577. ღია კიურეტაჟი კბილ-ღრძილის ჯიბის
 578. ღრუ კბილის
 579. ღრძილზედა (ეპულისი)
 580. ღრძილი
 581. ღრძილის ღარი
 582. ღრძილის ჯიბე (კბილ-ღრძილის ჯიბე, პაროდონტული ჯიბე)
 583. ყბა ზედა (os maxillae)
 584. ყბა ქვედა (mandibula)
 585. ყბები
 586. ყბები
 587. ყელი კბილის
 588. შუა ხაზი
 589. ჩამოსასხმელი აპარატი სადნობი მაღალსიხშირიანი
 590. ჩანართი
 591. ჩანართი ფესვის (ფესვშიდა, ტაკვის ჩანართი)
 592. ჩანართი-ბჟენი
 593. ჩაღრმავება პირის ღრუს კარიბჭის
 594. ცემენტი
 595. ცემენტოფოსფატი
 596. ცენტრალური ოკლუზია
 597. ცერეკი (cerec)
 598. ცვილი
 599. ცისტექტომია (კისტის მოცილება)
 600. ცისტოტომია
 601. ციტოლოგიური მეთოდი
 602. ძვლისსაზრდელა
 603. წითელი ბრტყელი ლიქენი
 604. წკირი ფესვშიდა
 605. ხელოვნური გვირგვინი
 606. ხელოვნური კბილები (პლასტმასის)
 607. ხიდისებრი პროთეზი
 608. ხიდისებრი პროთეზი იმპლანტატებზე საყრდენით
 609. ხრახნი გამაფართოვებელი
 610. ხრახნი დისტალური
 611. ჯაგრისი კბილის
 612. ჯანმრთელობა
 613. ჯექსონის კლამერი
 614. ჰაიმორიტი (highmoritis)
 615. ჰალიტოზი
 616. ჰელმანის სინჯი (ღეჭვითი სინჯი)
 617. ჰემანგიომა (haemangioma)
 618. ჰემართროზი (haemarthrosis)
 619. ჰემისექცია
 620. ჰემოკოლაგენი
 621. ჰემორაგია (haemorragia)
 622. ჰერმეტული საშუალებები (ჰერმეტიკები, სილანტები)
 623. ჰერპანგინა
 624. ჰერპესი ჩვეულებრივი (მარტივი)
 625. ჰეტეროგენული (heterogenes)
 626. ჰიგიენის ინდექსი
 627. ჰიგიენისტი სტომატოლოგიური
 628. ჰიდროლი
 629. ჰიპერბიგნატოპლაზია (hyperbignathoplasia)
 630. ჰიპერგენიოპლაზია (hypergenioplasia s. progenia)
 631. ჰიპერგნატოპლაზია (hypergnathoplasia)
 632. ჰიპერესთეზია
 633. ჰიპერესთეზია პაროდონტული (hyperaesthesia parodontalis)
 634. ჰიპერმგრძნობელობა კბილების
 635. ჰიპერპლაზია მინანქრის
 636. ჰიპობიგნატოპლაზია (hypobignathoplasia)
 637. ჰიპოდონტია ცრუ (hypodontia spura)
 638. ჰიპოდონტია ჭეშმარიტი (hypodontia vera)
 639. ჰიპოპლაზია (hypoplasia)
 640. ჰიპოპლაზია ადგილობრივი
 641. ჰიპოპლაზია მკურნალობა
 642. ჰომოდონტი (homodont), იზოდონტი

__________________________________________________________