გვანცა ათაბაგის შენიშვნები

..

 1. კარდიოქირურგია
 2. ელექტრონული ავადმყოფობის ისტორია
 3. მტკიცებითი მედიცინა
 4. პერიკარდის სადიაგნოზო პუნქცია
 5. არაქირურგიული მკურნალობა
 6. ტელემედიცინა
 7. პერიკარდიოტომია
 8. ტროპონინი I
 9. ტროპონინი
 10. გულ – სისხლძარღვთა კათეტერიზაცია
 11. ტვინოვანი ნატრიურეზული პეპტიდი
 12. წინაგულოვანი ნატრიურეზული პეპტიდი
 13. ნატრიურეზული პეპტიდი
 14. ჰელიკობაქტერ პილორი
 15. სისხლის ჯგუფობრიობა
 16. ჰოლტერის მონიტორირება
 17. 24 საათიანი ეკგ მონიტორირება
 18. 24 საათიანი არტერიული წნევის მონიტორირება
 19. აბდომინოსკოპია
 20. ტრანსეზოფაგური ექოკარდიოსკოპია
 21. ექოკარდიოსკოპია
 22. მხარ – გოჯის ინდექსი
 23. ფლებექტომია
 24. ანულოპლასტიკა
 25. ინვაზია
 26. ამბულატორია
 27. ამბულატორიული მკურნალობა
 28. კოლორექტალური კიბო