ორთოგნატია

..

ორთოგნატია – (სტომატ.) ფიზიოლოგიური თანკბილვა. აღინიშნება კბილების მაკრატლისებური შეფარდება (ზედა კბილთა მწკრივი გადაფარავს ქვედას) და ალვეოლურ მორჩებთან ერთად მათი უმნიშვნელოდ წინ გადახრილი მდებარეობა ყბის სხეულთან მიმართებაში. ტერმინი შემოიღო Retcius-მა 1846 წ. (თ. ბინიაშვილი. dentalcafe)

გადასვლა სტომატოლოგიის განმარტებით ლექსიკონზე >>>
გადასვლა სტომატოლოგიური საიტის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლა ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე  >>>

Share this...Share on Facebook
Facebook