გინეკოლოგიური დაავადებები

გინეკოლოგიური დაავადებები

1. პირადი ექიმი – საშვილოსნოს დაავადებათა დიაგნოსტიკა

http://www.youtube.com/watch?v=lFadWfnFVCs&list=PLue6znsWBAffdf3cYcIBSoKJOBHfTNGyf&index=50; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/   ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაცშეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

2. პირადი ექიმი – ჰისტეროსკოპია, კოლპოსკოპია

http://www.youtube.com/watch?v=_LdEm8rmz-4&list=PLue6znsWBAffdf3cYcIBSoKJOBHfTNGyf; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/    ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათმიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

3. საშვილოსნოს ყელის კიბო

http://1tv.ge/video/21697; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/    ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანირეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

4. საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია

http://www.youtube.com/watch?v=o7ANXrEPgLo; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/    ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

5. არჩილ ბაქრაძე რუსთავი 2-ზე: სექსი და მენსტრუაცია 1

http://www.youtube.com/watch?v=GUJ5aqo56Vg; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/   ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათმიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

6. არჩილ ბაქრაძე რუსთავი 2-ზე: სექსი და მენსტრუაცია ნაწ.2

http://www.youtube.com/watch?v=HUwt4eQBqVk; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

________________________________

გადასვლა >>>> ,,გინეკოლოგია

.